Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Λαμπρόπουλος Νικόλαος, ο μαθηματικός μου [4]

 1. Άλγεβρα Α΄ Λυκείου, τεύχος Α  1993
 2. Άλγεβρα Α΄ Λυκείου, τεύχος Β  1994
 3. Άλγεβρα Β΄ Λυκείου, τεύχος Α  1994
 4. Άλγεβρα Β΄ Λυκείου, τεύχος Β  1995

Λεβέτας Αλκιβιάδης, ο φυσικός από την Λιβαδειά που έγραφε βοηθήματα Μαθηματικών [7]

 1. Άλγεβρα Α΄ Λυκείου 1 1994
 2. Άλγεβρα Α΄ Λυκείου 2 1995 
 3. Άλγεβρα Β΄ Λυκείου 1 1996
 4. Άλγεβρα Β΄ Λυκείου , Κριτήρια Αξιολόγησης 1999
 5. Ειδικά θέματα Άλγεβρας 1971
 6. Μαθηματικά Β Λυκείου 2 1988 (Άλγεβρα Β Λυκείου 2)  
 7. Μαθηματικά Γ Γυμνασίου 1 (Άλγεβρα) 2η 1983

Κυριακή 23 Ιουλίου 2023

Κουκλάδας Αθανάσιος [8]

 Κουκλάδας Αθανάσιος

 • Στοιχεία Γεωμετρίας 1963  [σελ. 160+64, 621+289 ασκ.]  [επιπεδομετρία + στερεομετρία] 
Κουκλάδας Αθανάσιος & Γεωργιακάκης  Πολύδωρος
 • Άλγεβρα 1 - Ακολουθίαι Συναρτήσεις 1974
 • Άλγεβρα 2 - Πρόοδοι Σειραί 1976
 • Άλγεβρα 3 - Παράγωγοι Ολοκληρώματα 1976
 • Άλγεβρα 10 - Σειρές  1986
 • Γενικά Θέματα Άλγεβρας, τόμοι Α Β Γ

Καζαντζής Θεόδωρος [4]

 1. Άλγεβρα, A τόμος  1974 (625 σελ.) 
 2. Άλγεβρα, Β τόμος  1974 (534 σελ)
 3. Ασκήσεις Αναλύσεως Α 1978
 4. Πολυώνυμα 1977

Λεγάτος Γεράσιμος [4]

 • Άλγεβρα 1969, Εκδόσεις Σπουδή 
 • Η αποδεικτική μέθοδος της μαθηματικής επαγωγής 1950 [ανάτυπο από περιοδικό ''Αιών του Ατόμου'' 5-8, Δ' 1950]
 • Το σύμβολον του απολύτου στην τριγωνομετρική έκφραση 1949 [σελ. 63,  όχι συνεχόμενη αρίθμηση ασκήσεων]
 • Τριγωνομετρία 1969, Εκδόσεις Σπουδή [σελ. 127, όχι συνεχόμενη αρίθμηση ασκήσεων] 

Σαββαϊδης Βάσος [16]

Σαββαΐδης Βάσος 
 1. Ακολουθίαι πραγματικών αριθμών  1971 
 2. Ακολουθίαι πραγματικών αριθμών, Ασκήσεις Λυμένες  1984
 3. Άλγεβρα 1 1974
 4. Άλγεβρα 2 1974
 5. Γενικαί Ασκήσεις Άλγεβρας των Απολύτων Τιμών και Ανισοτικών Συστημάτων (5η) 1955
 6. Μιγαδικοί Αριθμοί, Ασκήσεις Λυμένες 1984 
 7. Όρια Συνέχεια, Ασκήσεις Λυμένες 1984 
 8. Παράγωγος πραγματικής συναρτήσεως μιας πραγματικής μεταβλητής, Ασκήσεις Λυμένες 1985
 9. Το σύμβολον του απολύτου εις τας τριγωνομετρικάς εξισώσεις 1951 [σελ. 48, 49 ασκ.] (λείπουν οι 3 πρώτες σελίδες)
 10. Τριγωνομετρία Α 1966
 11. Τριγωνομετρία Β 2η 1963
Σαββαΐδης Βάσος & Κυριακόπουλος Αντώνης 
 • Ασκήσεις Συνόλων Λελυμέναι 1966 (μικρό) 
 • Ασκήσεις Τριγωνομετρίας
 • Σύνολα 1966 (μεγάλο) 
 • Σύνολα 1966 (μικρό)
Σαββαΐδης Βάσος & Φερεντίνου - Νικολακοπούλου Άννα
 •  Στοιχεία Μαθηματικής Αναλύσεως 2, 1976

Μαμούρης Αθανάσιος [4]

Μαμούρης Αθανάσιος
 • Στερεομετρία Α 1973
 • Στερεομετρία Β 1975 [πρόλογος από Σπύρο Ζερβό]
 • Συναρτήσεις 1977
Μαμούρης Αθανάσιος  & Μακαρές Α.
 • Άλγεβρα Τριγωνομετρία Κορμού Β Λυκείου 1979 

Τρίτη 11 Απριλίου 2023

Κασέτας Αντρέας, 9 βοηθήματα Φυσικής

  1. Κασέτας Αντρέας - Λύνοντας Ασκήσεις Φυσικής Α, Μηχανική 1972, (συνεργασία με Σπύρο Οικονόμου)
  2. Κασέτας Αντρέας - Λύνοντας Ασκήσεις Φυσικής Α, Μηχανική Ακουστική 1977
  3. Κασέτας Αντρέας - Η φυσική μου, η φυσική σου, 1 1973
  4. Κασέτας Αντρέας - Η φυσική μου, η φυσική σου, 2
  5. Κασέτας Αντρέας - Φυσική 1, Μηχανική Ι 1977 
  6. Κασέτας Αντρέας - Φυσική 2, Μηχανική ΙΙ 1976
  7. Κασέτας Αντρέας - Φυσική 3, Ταλαντώσεις - Κυματική - Ακουστική 1977
  8. Κασέτας Αντρέας & Κοκκόρης Παναγιώτης - Φυσική 4, Θερμότητα, 1976
  9. Κασέτας Αντρέας & Πανοπούλος Κώστας -  Φυσική 7, Ατομική Πυρηνική 1976
  Εξτρά
  • Κασσέτας Αντρέας - Κάτι σαν βιβλίο Φυσικής - Ά Γυμνασίου , μέρος 1ο + 2ο, 2013

  Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

  Ζουρνάς Μπαλλής Τσίντσιφας - Άλγεβρες + Τριγωνομετρία [7]

  • Ζουρνάς Ιωάννης - Άλγεβρα Ι , ΙΙ, ΙΙΙ 
  • Ζουρνάς Ιωάννης, Μπαλλής Στέφανος, Τσίντσιφας Γιώργος -  Άλγεβρα Β, τεύχη Α + Β
  • Ζουρνάς Ιωάννης, Μπαλλής Στέφανος, Τσίντσιφας Γιώργος -  Τριγωνομετρία
  • Μπαλλής Στέφανος - Άλγεβρα [αρχικά κυκλοφόρησε ως Ζουρνά - Μπαλλή - Τσίντσιφα]

  Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

  Βουκούτης Ναπολέων [8]

  1. Ακολουθίες [σελ. 319, 133 ασκ. ] 
  2. Άλγεβρα 1, Ασκήσεις και Προβλήματα  [σελ. 264,  όχι συνεχόμενη αρίθμηση ασκήσεων]
  3. Εισαγωγή στην Γραμμική Άλγεβρα, Β΄ Λυκείου 1978 [σελ. 95, 41 ασκ. ]
  4. Μιγαδικοί Αριθμοί [σελ. 96, 88 ασκ. ]
  5. Πολυώνυμα [σελ. 191, 177 ασκ. ]
  6. Σειρές  [σελ. 133, 78 ασκ. ]
  7. Συναρτήσεις 2η 1983 [σελ. 270+39]
  8. Τριώνυμο [σελ. 136, 122+50 ασκ. ] 

  Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

  Γεωργιακάκη - Άλγεβρα [14]

  Κουκλάδας Αθανάσιος & Γεωργιακάκης  Πολύδωρος

  • Άλγεβρα 1 - Ακολουθίαι Συναρτήσεις 1974
  • Άλγεβρα 2 - Πρόοδοι Σειραί 1976
  • Άλγεβρα 3 - Παράγωγοι Ολοκληρώματα 1976
  • Άλγεβρα 10 - Σειρές  1986
  • Γενικά Θέματα Άλγεβρας, τόμοι Α Β Γ

  Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος

  • Άλγεβρα 1 -  Mαθηματικά 4ης Δέσμης
  • Άλγεβρα 2 - θεωρία και Ασκήσεις Μιγαδικών 1984 
  • Άλγεβρα 4 - Συνδυαστική Πιθανότητες
  • Άλγεβρα 5 - Δομές 
  • Άλγεβρα 6β - Συναρτήσεις Β'
  • Άλγεβρα 6γ - Παράγωγοι Ολοκληρώματα Γ' 
  • Άλγεβρα 7 - Ακολουθίες

  Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019

  Μάγειρας Παναγιώτης - άπαντα [11]

  1. Αλγεβρικά Θέματα Ι (2η) 1975
  2. Αλγεβρικά Θέματα ΙΙ (2η) 1978
  3. Αλγεβρικά Θέματα ΙΙΙ (2η) 1983
  4. Αλγεβρικά Θέματα ΙV (νέα) 1972
  5. Αλγεβρικά Θέματα V (νέα) 1974
  6. Αλγεβρικά Θέματα VI (νέα) 1977
  7. Εισαγωγή εις την Αριθμοθεωρίαν, μέρος 1ο, (1η) 1964 + (3η) 1981
  8. Εισαγωγή εις την Αριθμοθεωρίαν, μέρος 2ο, (2η) 1979  
  9. Ενότητες εκ των Νεότερων Μαθηματικών 1966
  10. Τριγωνομετρικά θέματα 1963
  11. Μαθηματικά Ομοθέματα 1, Διανυσματικοί Χώροι

  Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018

  Ζαχάρω 18.8.2018 (Πάλλας, Σταυρόπουλος, Σάσσαλος)

  Ζαχάρω 18 Αυγούστου 2018, Ν. Ηλείας
  Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζαχάρως, ώρα 19.30

  ''Η ζωή και το έργο διακεκριμένων μαθηματικών του τόπου μας''

  μια επετειακή εκδήλωση με αναφορά κυρίως στους Ζαχαραίους
  αλλά και σε λιγότερο γνωστούς  Ζαχαραίους μαθηματικούς .

  Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

  λάθος ερωτήματα σε πρόσφατα θέματα Μαθηματικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (μετά το 2000)

  Για να γίνουν ευρύτερα γνωστά, ας δούμε μερικά λάθος ερωτήματα σε θέματα Μαθηματικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μετά το 2000.

  • Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου 2003
  • Μαθηματικά Β΄Κύκλου Ημερησίων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) 2006
  • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Δ' Εσπερινού Λυκείου 2011, Επαναληπτικές
  • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Δ' Εσπερινού Λυκείου 2013
  • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Γ' Ημερησίου Λυκείου 2014
  • Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄ Τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου 2020 Παλαιό
  επιμέλεια: Χρονόπουλος Τάκης
  (parmenides51@gmail.com)

  Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

  Μαθηματικοί Διαγωνισμοί Ε', ΣΤ΄Δημοτικού , Α΄ Γυμνασίου + Θέματα Μαθηματικών Εισαγωγής Προτύπων Γυμνασίων

  Προτείνουν οι:
  • ΕΜΕ Αιτωλοακαρνανίας (Α')
  • ΕΜΕ Αχαϊας                    (Α')
  • ΕΜΕ Βοιωτίας                 (Α')
  • ΕΜΕ Δωδεκανήσου        (Α')
  • EME Ηλείας                    (Α)
  • ΕΜΕ Ημαθίας                 (Ε' ΣΤ' Α')
  • ΕΜΕ Ηρακλείου             (Α')
  • ΕΜΕ Καστοριάς             (Α')
  • ΕΜΕ Κεντρικής Μακεδονίας (Ε' ΣΤ' Α')
  • ΕΜΕ Κέρκυρας              (Α)
  • ΕΜΕ Μαγνησίας            (Α')
  • ΕΜΕ Ροδόπης                (Α')
  • ΕΜΕ Σερρών                 (Α)
  • ΕΜΕ Χανιών                (ΣΤ' Α')         
  • περιοδικό Μικρός Ευκλείδης (Ε' ΣΤ')
  • Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Ε' ΣΤ')
  Θέματα και λύσεις στα Θέματα Μαθηματικών για την Εισαγωγή Μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια.

  Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

  Μαντάς Ιωάννης [29]

  Μαντάς Ιωάννης 
  • 1000 λυμένες ασκήσεις αναλυτικής γεωμετρίας 1- 6 1982
  • 1000 λυμένες ασκήσεις πραγματικών συναρτήσεων 1- 7 1982-83
  • 1000 Γενικές Ασκήσεις Άλγεβρας 1 - 2
  • Λύσεις των 1000 Γενικών Ασκήσεων Άλγεβρας 1 - 2
  • Άλγεβρα 1 - 2
  • Μαθηματικά 1, Σύνολα Σχέσεις Συναρτήσεις + 1Α (λύσεις)
  • Μαθηματικά 2, Ακολουθίες και Σειρές +  2Α (λύσεις)
  • Τριγωνομετρία 1 +2 
  Μαντάς Φροντιστήρια
  • (497) Ασκήσεις Γεωμετρίας [σελ. 118, όχι συνεχόμενη αρίθμηση ασκήσεων] [επιπεδομετρία]
  • (408) Ασκήσεις Γεωμετρίας 1 [επιπεδομετρία]
  • (979) Ασκήσεις Γεωμετρίας 3 [σελ. 248] [στερεομετρία]
  • Θεωρήματα και Τύποι 1977

  Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

  η Μαύρη Βίβλος των Εισαγωγικών Εξετάσεων του ΕΜΠ 1962 του Αριστείδη Πάλλα

  Αριστείδης Πάλλας
  • η Μαύρη Βίβλος των Εισαγωγικών Εξετάσεων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κατά Σεπτέμβριον 1962
  • Ετήσιο Δελτίο 1962, Θέματα Δοθέντα στις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών του Κράτους κατά το έτος 1962 μετά των λύσεων 

  Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

  100.000 προβολές + διασωθέντα έργα Αρχαίων Ελλήνων Μαθηματικών

  Με αφορμή τις 100.000 προβολές, ας κάνω μια καταγραφή σε ποιες μαθηματικές εργασίες Αρχαίων Ελλήνων Μαθηματικων έχουν διασωθεί στα Ελληνικά ή στα Αραβικά ή στα Λατινικά.

  Κυριακή 6 Απριλίου 2014

  καλώς ήρθατε


  Έχω τελειώσει Μαθηματικό Πατρών, συνεπώς αυτό με κάνει Μαθηματικό. Ανήκω στην γενιά που δεν διδάχτηκε Γεωμετρία μιας και τελείωσα την εποχή των Δεσμών. Στην πορεία όμως με κέρδισε αυτή, όπως άλλωστε μαρτυρά η άλλη μου ιστοσελίδα: για τους ρομαντικούς της Γεωμετρίας. Στην παρούσα σελίδα θα επιλέγω / παρουσιάζω / συγκεντρώνω / ταξινομώ αξιόλογο μαθηματικό υλικό (πλήρες) που ετοιμάζω ή βρίσκω στο Διαδίκτυο.


  Συμμετέχω σαν parmenides51 σε:
  mfcosmos.com
  www.artofproblemsolving.com
  www.pathfinder.gr
  www.mathematica.gr  (διεγραμμένο / αποκλεισμένο μέλος)

  Για σχόλια και προτάσεις, επώνυμα ή ανώνυμα υπάρχει το βιβλίο επισκεπτών. Για οτιδήποτε άλλο θελήσετε, στείλτε email στο parmenides51 παπάκι gmail.com