βιογραφίες

Βιογραφίες Ελλήνων Μαθηματικών


Βαρόπουλος Θεόδωρος Α. (1894 – 1957) [1]
Ζερβός Παναγιώτης Σπ. (1878 – 1952) [1]
Κάππος Δημήτριος Ανδ. (1904-1985) [4]
Καραθεοδωρή Κωνσταντίνος (1873-1950)  [5]
Κυπάρισσος Στέφανος (1857 – 1917) [1]
Παπαδάτος Ιωάννης Σπ. (1903-1984) [2]
Πάλλας Αριστείδης  [8] (επίσης εδώ)
Παπακυριακόπουλος Χρίστος (1914-1976) [6]
Ρεμούνδος Γεώργιος Ιω. (1878 – 1928) [1]
Σακελλαρίου Νείλος Θ. (1882 – 1955) [1]
Σωτηράκης Νίκος (1898-1974) [9]
Σταμάτης Ευάγγελος (1897-1990) [2]
Τσάμης Γεώργιος (αυτοβιογραφία) [7]
Χατζιδάκης Νικόλαος Ι. (1872 - 1942) [1]

πηγές βιογραφιών
[1]: http://www.ekp2001-orosimo.gr
[2]: http://ylikonet.gr
[3]: http://lefkaslibrary.gr
[4]: περιοδικό ''Προεκτάσεις στην Εκπαίδευση'' #15-16 Μάρτιος-Αύγουστος 1994
[5]: http://www.karatheodori.gr
[6] : http://147.102.206.2/~papafest/
[7]: βιβλίο του Πολυμαθηματικά , τόμος 1
[8]: Μαθηματική Επιθεώρηση 21, 1981
[9]: Εκπαίδευση και Επιστήμη 2, ΕΜΕ, 1980

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου