θέματα ενδοσχολικών, πανελλαδικών, ΟΕΦΕ

Εδώ θα συγκεντρώνω είτε αυτούσιες τράπεζες θεμάτων (σε pdf) είτε παραπομπές προς αυτές,
Βοηθήματα, πλήρεις σημειώσεις και λυμένες ασκήσεις βρίσκονται στην καρτέλα βοηθήματα \ πλήρη φυλλάδια \ λυμένες.

Η Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου για τις τάξεις Α' και Β' Λυκείου, βρίσκεται λυμένη εδώ.


ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ 2021

17.6.2021

16.6.2021

Ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία

Δεν δημοσιοποιούνται τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων, ούτε χορηγούνται αντίγραφα των γραπτών σε μαθητές (Υπάρχει μόνο δυνατότητα επιδείξεως των εν λόγω γραπτών δοκιμίων στους μαθητές ή στους κηδεμόνες τους)  (σχετική γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους)


Τράπεζα Θεμάτων  Ενδοσχολικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά:
Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου,  Α' Λυκείου, Β'Λυκείου, Γ' Λυκείου


Ενδοσχολικών Εξετάσεων (αρχεία pdf )

Οδηγός για γυμνάσια
Σπαθάρας Δημήτριος - Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις,  (2016-17), οδηγίες σύνταξης θεμάτων, ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων

θέματα μαθηματικών γυμνασίου

θέματα μαθηματικών λυκείου
Θέματα Εξετάσεων Λυκείου Αττικής του Νίκου Βασιλά  (2008) (+ θέματα από Γαλλικές Εξετάσεις) 

συλλογή θεμάτων του Νίκου Ράπτη

τράπεζα θεμάτων ΕΜΕ Δωδεκανήσου

προτεινόμενα θέματα παραρτημάτων της ΕΜΕ
Ενδοσχολικών Εξετάσεων (παραπομπές)
Τράπεζα Θεμάτων Γυμνασίου - Λυκείου mathematica.gr (ενημερωμένη μέχρι 07-03-2014)


Η Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου (2014-15) για Α', Β' Λυκείου, βρίσκεται λυμένη εδώ.
Τα κριτήρια του ΚΕΕ (Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας 1998-2001) βρίσκονται εδώ.


Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 
Κανονικών και Επαναληπτικών Εξετάσεων, Ημερησίου κι Εσπερινού Λυκείου


Ανά μάθημα, τα πιο πρόσφατα θέματα πανελλαδικών σε pdf:

Μαθηματικά Γ΄ Γενικής: 2014, 2015, 2016, 2017 (τελευταία χρονιά)
Μαθηματικά Γ΄ Γενικής Επαναληπτικές: 2014, 2015, 2016, 2017
Μαθηματικά Γ΄ Γενικής Ομογενών: 2017 
Μαθηματικά Δ΄ Γενικής Εσπερινού: 2014, 201520162017 (τελευταία χρονιά)
Μαθηματικά Δ΄ Γενικής Εσπερινού Επαναληπτικές: 2016
Μαθηματικά Γ΄ Κατεύθυνσης: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Μαθηματικά Γ΄ Κατεύθυνσης Επαναληπτικές: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Μαθηματικά Δ΄ Κατεύθυνσης Εσπερινού: 2014, 2015, 2016201720182019
Μαθηματικά Δ΄ Κατεύθυνσης Εσπερινού Επαναληπτικές: 20142015, 2016 
Μαθηματικά Γ΄ Ομογενείς:  2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Μαθηματικά Γ΄ ΕΠΑΛ: 2016 ΠΑΛΑΙΟ, 2016 ΝΕΟ, 2017, 2018, 2019
Μαθηματικά Γ΄ ΕΠΑΛ Επαναληπτικές:  2016 ΠΑΛΑΙΟ, 2016 ΝΕΟ, 2017, 20182019
Μαθηματικά Δ΄ ΕΠΑΛ Εσπερινών:  2016 ΠΑΛΑΙΟ (μετά κοινά με τα Ημερήσια ΕΠΑΛ)
Μαθηματικά Δ΄ ΕΠΑΛ Εσπερινών Επαναληπτικές:  2016 ΠΑΛΑΙΟ

Πρόσφατα Θέματα Πανελλαδικών

8.9.2020

 18.6.2020
17.6.2020

20.9.2019 (επαναληπτικές)
4.9.2019 (επαναληπτικές)
10.6.2019

8.6.2019

20.9.2018 (επαναληπτικές)
9.9.2018 (επαναληπτικές)

6/9.2018

19.6.2017
  9.6.2017
  8.6.2017
  7.9.2016 
  24.6.2016 (επαναληπτικές)
  10.6.2016
  9.6.2016
  18.5.2016
  19.5.2016

  20.5.2016

   Εκτός λίστας


   Παύλος Τρύφων


   Λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων (από mathematica.gr)
   Μαθηματικά Γενικής Παιδείας: 2011 (2η εκδ.) , 2012 (4η) , 2013 (2η) , 2014 (2η) , 2015 (2η) , 2016 (1η)  , 2017 (2η)

   Ενδεικτική Μοριοδότηση Θεμάτων Πανελλαδικών  (όλα σε ένα αρχείο περιέχονται)

     Θεματογραφίες


        Θέματα ΟΕΦΕ  <χωρίς υδατογραφήματα>
        Α΄ Λυκείου 2006-2017:  Άλγεβρα και Γεωμετρία 
        Β΄ Λυκείου 2001-2017 :  Άλγεβρα, Γεωμετρία, Μαθηματικά Κατεύθυνσης / Προσανατολισμού
        Γ΄ Λυκείου ΓΕΛ 2001-2017:  Μαθηματικά Κατεύθυνσης 
        Γ΄ Λυκείου ΓΕΛ 2001-2017:  Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 
        Γ΄ Λυκείου ΕΠΑΛ 2002-2017:  Μαθηματικά  ΤΕΕ + ΕΠΑΛ        Θέματα ΟΕΦΕ σε word 
        Γ΄Λυκείου: Μαθηματικά Γενικής 2001-2010  (Χρήστος Τσιφάκης)


        Επαναληπτικά Θέματα ΕΜΕ
        παλιά ύλη: ΕΜΕ 2006ΕΜΕ 2008ΕΜΕ 2010ΕΜΕ 2012ΕΜΕ 2014
        νέα ύλη: ΕΜΕ 2006-14 (επικαιροποιημένα),  ΕΜΕ 2016 (δεν άλλαξε κάτι), ΕΜΕ 2018        Θέματα Μαθηματικών για Υποτροφίες σε Ιδιωτικά Σχολεία


        πηγές:
        mathscorner-r.blogspot.gr (μοριοδοτήσεις Πανελλαδικών)


         Παραπάνω βρίσκονται:
        •  θέματα προαγωγικών εξετάσεων στα Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου
        •  θέματα προαγωγικών εξετάσεων στα Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου
        •  θέματα απολυτηρίων εξετάσεων στα Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου
        •  θέματα προαγωγικών εξετάσεων σε Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
        •  θέματα προαγωγικών εξετάσεων σε Γεωμετρία Α΄ Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
        •  θέματα προαγωγικών εξετάσεων σε Άλγεβρα Β΄ Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
        •  θέματα προαγωγικών εξετάσεων σε Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
        •  θέματα προαγωγικών εξετάσεων σε Μαθηματικά Β΄ Προσανατολισμού (Β' Κατεύθυνσης) (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
        •  θέματα απολυτηρίων και πανελλαδικών εξετάσεων σε Μαθηματικά Γ΄ Γενικής Παιδείας (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
        •  θέματα απολυτηρίων και πανελλαδικών εξετάσεων σε Μαθηματικά Γ΄ Προσανατολισμού (Γ' Κατεύθυνσης) 
        •  θέματα απολυτηρίων και πανελλαδικών εξετάσεων σε Μαθηματικά Γ΄ ΕΠΑΛ / ΤΕΕ (Γ' Κατεύθυνσης)
        • Επαναληπτικά θέματα ΟΕΦΕ σε όλα τα Μαθηματικά Λυκείου

        Δεν υπάρχουν σχόλια:

        Δημοσίευση σχολίου