Σελίδες

θέματα ενδοσχολικών, πανελλαδικών, ΟΕΦΕ

Εδώ θα συγκεντρώνω είτε αυτούσιες τράπεζες θεμάτων (σε pdf) είτε παραπομπές προς αυτές,
Βοηθήματα, πλήρεις σημειώσεις και λυμένες ασκήσεις βρίσκονται στην καρτέλα βοηθήματα \ πλήρη φυλλάδια \ λυμένες.

Η Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου για τις τάξεις Α' και Β' Λυκείου, βρίσκεται λυμένη εδώ.

Ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία

Δεν δημοσιοποιούνται τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων, ούτε χορηγούνται αντίγραφα των γραπτών σε μαθητές (Υπάρχει μόνο δυνατότητα επιδείξεως των εν λόγω γραπτών δοκιμίων στους μαθητές ή στους κηδεμόνες τους)  (σχετική γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους)


Τράπεζα Θεμάτων  Ενδοσχολικών Εξετάσεων στα Μαθηματικά:
Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου,  Α' Λυκείου, Β'Λυκείου, Γ' Λυκείου


Ενδοσχολικών Εξετάσεων (αρχεία pdf )

Οδηγός για γυμνάσια
Σπαθάρας Δημήτριος - Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις,  (2016-17), οδηγίες σύνταξης θεμάτων, ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων

θέματα μαθηματικών γυμνασίου

θέματα μαθηματικών λυκείου
Θέματα Εξετάσεων Λυκείου Αττικής του Νίκου Βασιλά  (2008) (+ θέματα από Γαλλικές Εξετάσεις) 

συλλογή θεμάτων του Νίκου Ράπτη

τράπεζα θεμάτων ΕΜΕ Δωδεκανήσου

προτεινόμενα θέματα παραρτημάτων της ΕΜΕ
Ενδοσχολικών Εξετάσεων (παραπομπές)
Τράπεζα Θεμάτων Γυμνασίου - Λυκείου mathematica.gr (ενημερωμένη μέχρι 07-03-2014)


Η Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου (2014-15) για Α', Β' Λυκείου, βρίσκεται λυμένη εδώ.
Τα κριτήρια του ΚΕΕ (Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας 1998-2001) βρίσκονται εδώ.

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 
Κανονικών και Επαναληπτικών Εξετάσεων, Ημερησίου κι Εσπερινού Λυκείου

Πρόσφατα Θέματα Πανελλαδικών

20.9.2019 (επαναληπτικές)
  4.9.2019
  10.6.2019

  8.6.2019

  20.9.2018 (επαναληπτικές)
  9.9.2018 (επαναληπτικές)

  6/9.2018

  19.6.2017
   9.6.2017
   8.6.2017
   7.9.2016 
   24.6.2016 (επαναληπτικές)
   10.6.2016
   9.6.2016
   18.5.2016
   19.5.2016

   20.5.2016


    Εκτός λίστας


    Παύλος Τρύφων


    Λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων (από mathematica.gr)
    Μαθηματικά Γενικής Παιδείας: 2011 (2η εκδ.) , 2012 (4η) , 2013 (2η) , 2014 (2η) , 2015 (2η) , 2016 (1η)  , 2017 (2η)
    Μαθηματικά Κατεύθυνσης: 2011 (2η εκδ.) , 2012 (2η) , 2013 (3η) , 2014 (2η) , 2015 (2η), 2016 (1η) , 2017 (2η) , 2018(2η)


    Ενδεικτική Μοριοδότηση Θεμάτων Πανελλαδικών  (όλα σε ένα αρχείο περιέχονται)

      Θεματογραφίες


         Θέματα ΟΕΦΕ  <χωρίς υδατογραφήματα>
         Α΄ Λυκείου 2006-2017:  Άλγεβρα και Γεωμετρία 
         Β΄ Λυκείου 2001-2017 :  Άλγεβρα, Γεωμετρία, Μαθηματικά Κατεύθυνσης / Προσανατολισμού
         Γ΄ Λυκείου ΓΕΛ 2001-2017:  Μαθηματικά Κατεύθυνσης 
         Γ΄ Λυκείου ΓΕΛ 2001-2017:  Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 
         Γ΄ Λυκείου ΕΠΑΛ 2002-2017:  Μαθηματικά  ΤΕΕ + ΕΠΑΛ         Θέματα ΟΕΦΕ σε word 
         Γ΄Λυκείου: Μαθηματικά Γενικής 2001-2010  (Χρήστος Τσιφάκης)


         Επαναληπτικά Θέματα ΕΜΕ
         παλιά ύλη: ΕΜΕ 2006ΕΜΕ 2008ΕΜΕ 2010ΕΜΕ 2012ΕΜΕ 2014
         νέα ύλη: ΕΜΕ 2006-14 (επικαιροποιημένα),  ΕΜΕ 2016 (δεν άλλαξε κάτι), ΕΜΕ 2018         Θέματα Μαθηματικών για Υποτροφίες σε Ιδιωτικά Σχολεία


         πηγές:
         mathscorner-r.blogspot.gr (μοριοδοτήσεις Πανελλαδικών)


          Παραπάνω βρίσκονται:
         •  θέματα προαγωγικών εξετάσεων στα Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου
         •  θέματα προαγωγικών εξετάσεων στα Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου
         •  θέματα απολυτηρίων εξετάσεων στα Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου
         •  θέματα προαγωγικών εξετάσεων σε Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
         •  θέματα προαγωγικών εξετάσεων σε Γεωμετρία Α΄ Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
         •  θέματα προαγωγικών εξετάσεων σε Άλγεβρα Β΄ Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
         •  θέματα προαγωγικών εξετάσεων σε Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
         •  θέματα προαγωγικών εξετάσεων σε Μαθηματικά Β΄ Προσανατολισμού (Β' Κατεύθυνσης) (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
         •  θέματα απολυτηρίων και πανελλαδικών εξετάσεων σε Μαθηματικά Γ΄ Γενικής Παιδείας (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
         •  θέματα απολυτηρίων και πανελλαδικών εξετάσεων σε Μαθηματικά Γ΄ Προσανατολισμού (Γ' Κατεύθυνσης) 
         •  θέματα απολυτηρίων και πανελλαδικών εξετάσεων σε Μαθηματικά Γ΄ ΕΠΑΛ / ΤΕΕ (Γ' Κατεύθυνσης)
         • Επαναληπτικά θέματα ΟΕΦΕ σε όλα τα Μαθηματικά Λυκείου

         Δεν υπάρχουν σχόλια:

         Δημοσίευση σχολίου