άρθρα


... επειδή τα Μαθηματικά δεν είναι μόνο ασκήσεις...

Εδώ θα συγκεντρώνω και θα ταξινομώ ανά θεματική άρθρα, εργασίες Μαθηματικών και υλικό υποστηρικτικό που συναντώ στο ίντερνετ και δεν εντάσσεται στα στενά καλούπια της ασκησιολογίας των αντίστοιχων μαθημάτων, παρά προσφέρει βάσεις για περαιτέρω κατανόηση των αντικειμένων που ήδη χρησιμοποιιύνται. Οι διπλωματικές εργασίες που αφορούν τα Μαθηματικά και την Ιστορία τους ταξινομούνται στην καρτέλα τους ''διπλωματικές εργασίες''.
Όσα άρθρα και εργασίες αφορούν Γεωμετρία συγκεντρώνονται σε δική τους ομώνυμη καρτέλα στους Ρομαντικούς της Γεωμετρίας.


Διδακτική Μαθηματικών


Διαμάντια

Οδοιπορικά


Μαθηματικά με ΦυσικήΧρήσιμα για όλες τις τάξεις Λυκείου

Μαθηματικά
Ποσοδείκτες \ Συνεπαγωγές \ Λογική

Μέθοδοι

Συχνά Λάθη
Συνδυάζοντας διαφορετικά μαθήματα

Άλγεβρα Α' Λυκείου

Άλγεβρα Β' Λυκείου


Γεωμετρία Α' Λυκείου
(για επιπλέον άρθρα Γεωμετρίας σχολικού και μη, επιπέδου δείτε εδώ)


Γεωμετρία Β' Λυκείου
(για επιπλέον άρθρα  Γεωμετρίας σχολικού και μη, επιπέδου δείτε εδώ)


Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β' Λυκείου
(για επιπλέον υλικό σχετικά με κωνικές τομές με ευκλείδεια μέσα δείτε εδώ)

Μαθηματικά Γενικής Γ' Λυκείου


Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου


Μιγαδικοί 
Θαρραλίδης Λεωνίδας -  Ακρότατα και φράγματα στα μέτρα μιγαδικών version1 (1η μορφή του άρθρου, διδακτική, βρείτε το λάθος)
Θαρραλίδης Λεωνίδας -  Ακρότατα και φράγματα στα μέτρα μιγαδικών version2 (2η μορφή του άρθρου, επεξηγηματική όπως δημοσιεύτηκε στα περιοδικά ''Φ'' # 4 τον Νοέμβριο του 2007 και ''Απολλώνιος'' # 5 τον Οκτώβριο του 2007)
Μπουνάκης Δημήτρης - Διδακτικό Υλικό: Μιγαδικοί Αριθμοί 2010-2011
Στεργίου Μπάμπης -  Άρθρο στους μιγαδικούς αριθμούς - Η τριγωνική ανισότητα και η χρήση της στην εύρεση ακρότατων (Ιούνιος 2008)

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια
Απόδειξη του Θεωρήματος Bolzano 
Ιωσηφίδης Γιώργος - Κέντρα συμμετρίας και άξονες συμμετρίας συνάρτησης (Απολλώνιος #2,4,5 , ενημ. 19-2-17)
Κυριακόπουλος Αντώνης - Πραγματικές Συναρτήσεις - Χρήσιμες επισημάνσεις στις βασικές έννοιες (με απαντήσεις υποδείξεις από τον Κώστα Σερίφη) (Νοέμβριος 2009)
Κυριακόπουλος Αντώνης - Νιοστή ρίζα, τα σύμβολα (συνάρτηση με εκθέτη συνάρτηση), σχετικά θέματα  (Φεβρουάριος 2009)
Ντρίζος Δημήτρης - Βασικά θεωρήματα συνεχών συναρτήσεων που ορίζονται σε κλειστό διάστημα
Μπουνάκης Δημήτρης - Διδακτικό Υλικό: Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια 2010-2011
Μπουνάκης Δημήτρης - Η ισοδυναμία των διαστημάτων του R με αφορμή ένα πρόβλημα του "Φ" (περιοδικά ''Φ'' # 6 2009)
Τσαντίλας Σωτήριoς - Γινόμενο Συναρτήσεων ίσο με μηδεν (fb)

Διαφορικός Λογισμός

Ιωσηφίδης Νίκος - Χρήσιμα θεωρήματα στις παραγώγους (30-11-2014)
Μπόρης Ροδόλφος - Γεωμετρικές συνθήκες κυρτότητας (το αργότερο Μάρτιος 2009)
Μπόρης Ροδόλφος - Γεωμετρικές συνθήκες κυρτότητας (περιοδικό Εκθέτης #3 , 09 Απριλίου 2010)
Μπουνάκης Δημήτρης - Διδακτικό Υλικό: Διαφορικός Λογισμός 2010-2011 (μέρος Α΄, μέρος Β΄)
Ντρίζος Δημήτρης - Τα βασικά θεωρήματα του διαφορικού λογισμού: τα θεωρήματα του Rolle, της Μέσης Τιμής και του Fermat, οι συνέπειες του θεωρήματος Μέσης Τιμής  (2007)
Ντρίζος Δημήτρης - Πλεονεκτήματα της γεωμετρικής αναπαράστασης των μαθηματικών εννοιών: Η απόδειξη του θεωρήματος της Μέσης Τιμής του διαφορικού λογισμού, για συναρτήσεις μιας ή δύο πραγματικών μεταβλητών  (όπως δημοσιεύτηκε στον ΕΥΚΛΕΙΔΗ Γ' #77 2012)

Ολοκληρωτικός Λογισμός
Γεωμετρική Απόδειξη του Barrow στο Θεμελιώδες Θεώρημα Ολοκληρωτικού Λογισμού
Ελευθερίου Πρόδρομος - Συνάρτηση οριζόμενη από ολοκλήρωμα
Ιωσηφίδης Νίκος - Ολοκληρώματα Ι, επισημάνσεις - διευκρινήσεις (ενημ  31-12-15) <Ημερίδα ΕΜΕ Θεσσαλονίκης 7-12-15>
Ιωσηφίδης Νίκος - Ολοκληρώματα ΙΙ, ανισότητες, συνάρτηση ολοκλήρωμα (ενημ  31-12-15)  <3ο Σεμινάριο ΟΕΦΕ 19-12-15>
Κυριακόπουλος  Αντώνης, Τασσόπουλος Γιώργος - Το θεώρημα αντικατάστασης στα ορισμένα ολοκληρώματα και μια αναφορά στις συναρτήσεις της μορφής (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β΄ # 80)
Κυριακόπουλος  Αντώνης -  Συναρτήσεις που ορίζονται από ολοκληρώματα, σχετικά θέματα (το αργότερο Φεβρουάριος 2009)
Μπουνάκης Δημήτρης - Διδακτικό Υλικό: Ολοκληρώματα 2010-2011
Στεργίου Μπάμπης - Η αρχική συνάρτηση - Αόριστο ολοκλήρωμα (προσωρινή εργασία, Ιανουάριος 2010)
Στεργίου Μπάμπης - Η αρχική συνάρτηση - Αόριστο ολοκλήρωμα (περιοδικό Εκθέτης #10 , 05 Μαρτίου 2011)
Στεργίου Μπάμπης - Προτάσεις και ασκήσεις στην αρχική συνάρτηση (μέρος του άρθρου, βελτίωση του προηγούμενου άρθρου του Εκθέτη)

Ανάλυση 
Γιαννακόπουλος Σπύρος - Γενικά Θεματα Ανάλυσης (online)
Ελευθερίου Πρόδρομος - Σύνθεση συναρτήσεων,  αντίστροφες  συναρτήσεις, συναρτησιακές σχέσεις και συναρτήσεις που ορίζονται πεπλεγμένα (ύπαρξη και κατασκευή)  (2η έκδοση 24-10-2016)

Ιωσηφίδης Νίκος - Διευκρινίσεις σε θέματα Πανελλαδικών (19-6-2012,1η Μαθηματική Εβδομάδα)
Ιωσηφίδης Νίκος - Μαθηματικά Γ΄Λυκείου - Σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή (22-3-2017)
Ιωσηφίδης Νίκος - Μαθηματικά Γ΄Λυκείου - Συνηθισμένα και ασυνήθιστα λάθη (29-4-2012)
Ιωσηφίδης Νίκος - Χρήσιμα θεωρήματα στην Ανάλυση
Ιωσηφίδης Νίκος - Υπαρκτές και ανύπαρκτες  συναρτήσεις (6-2-15)
Ιωσηφίδης Νίκος - Λάθη στην εφαρμογή των θεωρημάτων της Ανάλυσης (25-3-16) <8η Μαθηματική Εβδομάδα>
Ντρίζος Δημήτρης - Η συμβολή των γεωμετρικών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία θεμάτων της Ανάλυσης (παρουσίαση 06-03-2010)
Παπαδογιαννάκης Απόστολος - Η ανάλυση στο Λύκειο και μερικές προτάσεις για την ενοποίηση και απλοποίηση των αποδείξεων βασικών θεωρημάτων της (διπλωματική, Ηράκλειο 2005)
Πηχωρίδης Στυλιανός Κ. - Απειροστικός Λογισμός, πρόχειρες σημειώσεις (Κρήτη 1986, Αθήνα 1996, Σάμος 2006)
Πλάταρος Γιάννης: Η διδασκαλία του Απειροστικού Λογισμού μέσω αντιπαραδειγμάτων (διπλωματική, Αθήνα 2004)
Στεργίου Μπάμπης - Εύρεση συνάρτησης - Βασικές παρατηρήσεις στην εύρεση συνάρτησης (αρχές δεκαετίας 2000)
Στεργίου Μπάμπης - Εξισώσεις, μέθοδοι -  σχόλια - εφαρμογές (26 Οκτωβρίου 2014)
Στεργίου Μπάμπης - Η μεθόδευση στην εύρεση συνάρτησης (17.5.2013)
Στεργίου Μπάμπης - Μερικά συμπεράσματα πάνω στα θεωρήματα μέσης τιμής διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού (Σεπτέμβριος 2009)
Στεργίου Μπάμπης - Μερικά συμπεράσματα πάνω στα θεωρήματα μέσης τιμής διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού  (περιοδικό Εκθέτης #2 , 09 Απριλίου 2010)
Συγκελάκης Αλέξανδρος - Λάθη και παρανοήσεις στα Μαθηματικά Λυκείου (6η Μαθηματική Εβδομάδα)
Ντρίζος Δημήτρης - Δοκίμια διδακτικής με θέματα ανάλυσης
περιεχόμενα:
1. Τα δύο Θεμελιώδη Θεωρήματα του Απειροστικού Λογισμού, μία διδακτική πρόταση (όπως δημοσιεύτηκε στον ΕΥΚΛΕΙΔΗ Γ' #67 2007)
2. Η συμβολή των γεωμετρικών αναπαραστάσεων στη διαδικασία επινόησης της απόδειξης μιας μαθηματικής πρότασης, η περίπτωση του θεωρήματος Μέσης του Διαφορικού Λογισμού
3. Οι κυρτές συναρτήσεις, μια πορεία μεταξύ γεωμετρικής και συναρτησιακής θεώρησης (όπως δημοσιεύτηκε στον ΕΥΚΛΕΙΔΗ Γ' #65 2006)
4. Διδακτικές προσεγγίσεις του προβλήματος της σύγκρισης των αριθμών π^e και e^π στο πλαίσιο της Ανάλυσης (όπως δημοσιεύτηκε στον ΕΥΚΛΕΙΔΗ Γ' #60-61 2003-4)
5. Ολοκλήρωμα συνάρτησης με μια ειδική συμμετρία                                          πηγές:
2lyk-kardits.kar.sch.gr
blogs.sch.gr/giannakopulos
blogs.sch.gr/na2074ta
blogs.sch.gr/symath
blogs.sch.gr/zenonlig
dide.ker.sch.gr/ekfe (Πάνος Μουρούζης)
lisari.blogspot.gr  (Στεργίου Μπάμπης)
mathchan.gr
mathmosxos.blogspot.gr
mfcosmos.com (Δημήτρης Αναγνώστου, Ξενοφώντας Στεργιάδης)
mtzoumas.mysch.gr
sites.google.com/site/mathabyss
srv-dide.tri.sch.gr/sxsymboyloi/?page_id=6 
users.sch.gr/nfotiades
users.sch.gr/tsak
www.antoniskokos.gr
www.math.ntua.gr/~dkodokostas
www.mathher.gr/s/mpounakis
www.mathematica.gr
www.nsmavrogiannis.gr/ekthetis.htm
www.p-theodoropoulos.gr
www.facebook.com/groups/578681918872513/  (Τσαντίλας Σωτήριος)
ηλεκτρονική αναζήτηση σε βιβλιοθήκες (για διπλωματικές εργασίες)

2 σχόλια:

  1. κλειστε αμεσως το site σας περιεχει σεξιστικο περιεχομενο

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Φιλιά στον Περρο, γλυκουλης ωωωωωωω

    ΑπάντησηΔιαγραφή