η Σελίδα των ΕΠΑ.Λ.

Εδώ θα συγκεντρώνω αξιόλογο μαθηματικό υλικό για τους μαθητές των ΕΠΑΛ.


ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ 2021


Πανελλαδικές 2021

Οδηγίες Διδασκαλίας


(περσινές)
Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ ́ τάξης (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020

Προσοχή: Δεν αποτελούν εξεταστέα - διδακτέα ύλη όσα θέματα αναφέρονται στην εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση (όπως και πέρσι).

 

20.9.2017
8.6.2017
24.6.2016

19.5.2016


Υλικό Μαθημάτων

 Μαθηματικά ΕΠΑΛ Α'  και Β' Λυκείου 2014-2015

ενδοσχολικές Α΄Λυκείου ενδοσχολικές Β΄Λυκείου


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ

Εκφωνήσεις σε pdf (2014-2015)
Ημερησίου ΕΠΑΛ:  Άλγεβρα Α' , Γεωμετρία Α' , Άλγεβρα Β' , Γεωμετρία Β'
Εσπερινού ΕΠΑΛ:  Άλγεβρα Α', Γεωμετρία Α', Άλγεβρα Β', Γεωμετρία Β', Αλγεβρα Γ', Γεωμετρία Γ'

Ταξινομήσεις θεμάτων ΕΠΑΛ σε pdf

   Λύσεις  ΕΠΑ.Λ. 2014-2015
   • Άλγεβρα Β΄ Ημερησίου 

   Ιστοσελίδα Ασκησόπολις (askisopolis.gr) (7-12-2014)
   Ιστοσελίδα Μαθηματικές Σημειώσεις (lisari.blogspot.gr)  (31-12-2014)

   •  Γεωμετρία Β΄ Ημερησίου

   Ιστοσελίδα Ασκησόπολις (askisopolis.gr) (17-12-2014)
   Ιστοσελίδα Μαθηματικές Σημειώσεις (lisari.blogspot.gr)  (31-12-2014)

   • Άλγεβρα Α΄ Ημερησίου 
   Ιστοσελίδα Ασκησόπολις (askisopolis.gr) (17-12-2014)
   Μαθηματικός Μπούφας Δημήτρης (dboufas.com)

   • Γεωμετρία  Α΄ Ημερησίου 
   Ιστοσελίδα Ασκησόπολις (askisopolis.gr) (16-12-2014)
   Μαθηματικός Μπούφας Δημήτρης (dboufas.com)


   Εκφωνήσεις σε word Α΄ Λυκείου ΕΠΑ.Λ. 2013-2014


   • Άλγεβρα Α΄ Ημερησίου
   Μαθηματικός  Ζορμπάς Κωνσταντίνος  (users.sch.gr/kzormpas)

   • Γεωμετρία Α΄ Ημερησίου
   Μαθηματικός   Ζορμπάς Κωνσταντίνος (users.sch.gr/kzormpas)     Θέματα Γ' Λυκείου 1997-2015

   Θέματα Πανελλαδικών


   Θέματα ΟΕΦΕ  <χωρίς υδατογραφήματα>
   Γ΄ Λυκείου ΕΠΑΛ 2002-2017:  Μαθηματικά  ΤΕΕ + ΕΠΑΛ

     
    Μαθηματικά ΕΠΑΛ Γ' Λυκείου 2015-16 & 2016-17

    Δείτε όσα θέματα αφορούν τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας του Γενικού Λυκείου
   (μιας και είναι το φετινό διδασκόμενο βιβλίο στα ΕΠΑΛ),
   στα κεφάλαια Διαφορικός Λογισμός και Στατιστική, εδώ
     Αναλυτικά ή εξεταστέα  ύλη βρίσκεται  εδώ.
    Προσοχή: Δεν αποτελούν εξεταστέα - διδακτέα ύλη όσα θέματα αναφέρονται 
   στην εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση.

   Νέα φυλλάδια με την νέα ύλη

   Παπαϊωάννου Άγγελος - Ασκήσεις Επανάληψης ΕΠΑΛ 

    

    Μαθηματικά ΕΠΑΛ Γ' Λυκείου 2014-2015 και αποφοίτων παρελθόντων ετών για τις εξετάσεις του 2016   Φυλλάδια Θεωρίας
   Ακινόσογλου Δανιήλ - Συνοπτική Θεωρία ΕΠΑΛ
   Ανδρεσάκης Δημήτριος - Ερωτήσεις θεωρίας ΕΠΑΛ
   Θαρραλίδης Λ. & Ρίζος Γ. - Ερωτήσεις Θεωρίας ΕΠΑΛ
   Κανάβης Χρήστος - Θεωρία για ΕΠΑΛ
   Κοντοκώστας Δ.Ε. - Ερωτήσεις θεωρίας ΕΠΑΛ
   Σώλος Γιάννης - Ερωτήσεις ΕΠΑΛ
   Χατζημανώλης Νίκος - Θέματα θεωρίας ΕΠΑΛ
   Χασάπης Σωτήρης - Ερωτήσεις Θεωρίας ΕΠΑΛ


   ΥΛΙΚΟ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

   Υλικό Στατιστικής 
   Ακινόσογλου Δανιήλ - Στατιστική
   Γιαννόπουλος Μιχάλης - Στατιστική
   Θεοδωροπούλου Ρεβέκα - Στατιστική   Δείγμα από βιβλίο του Δημήτρη Ντάβου για τα ΕΠΑΛ

   Κεφ. 1 - Στατιστική | Βασικές Έννοιες | Ορισμοί Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων
   Κεφ. 2 - Γραφικές Παραστάσεις | Ομαδοποιημένα Δεδομένα
   Κεφ. 3 - Μέτρα Θέσης και Διασποράς

   Υλικό Όρια - Συνέχεια
   Γιαννόπουλος Μιχάλης - Όρια Συνέχεια 
   Θεοδωροπούλου Ρεβέκα - Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια
   Όριο Συνάρτησης
   Συνέχεια Συναρτήσεων   Δείγμα από βιβλίο του Δημήτρη Ντάβου για τα ΕΠΑΛ

   Κεφ. 4 - Συναρτήσεις | Πεδίο Ορισμού
   Κεφ. 5 - Όρια Α
   Κεφ. 6 - Όρια Β | Πλευρικά Όρια
   Κεφ. 7 - Όρια Γ | Παράμετροι
   Κεφ. 8 - Συνέχεια Συνάρτησης Α
   Κεφ. 9 - Συνέχεια Συνάρτησης Β | Υπολογισμός Παραμέτρων
   Υλικό Παράγωγοι
   Γιαννόπουλος Μιχάλης - Διαφορικός Λογισμός
   Γιαννόπουλος Μιχάλης - Παράγωγοι
   Θεοδωροπούλου Ρεβέκα - Διαφορικός Λογισμός
   Διαφορικός Λογισμός μέρος Α' 
   Διαφορικός Λογισμός μέρος Β'
   Δείγμα από βιβλίο του Δημήτρη Ντάβου για τα ΕΠΑΛ

   Κεφ. 10 - Παράγωγος Α
   Κεφ. 11 - Παράγωγος Β
   Κεφ. 12 - Μονοτονία | Ακρότατα Α
   Κεφ. 13 - Μονοτονία | Ακρότατα Β | Διπλός Τύπος
   Κεφ. 14 - Μονοτονία | Ακρότατα Γ | Υπολογισμός Παραμέτρων
   Κεφ. 15 - Ρυθμός Μεταβολής Α
   Κεφ. 16 - Ρυθμός Μεταβολής Β
   Κεφ. 17 - Ρυθμός Μεταβολής Γ   Υλικό Ολοκληρώματα
   Γιαννόπουλος Μιχάλης - Ολοκληρώματα
   Ολοκληρωτικός Λογισμός μέρος Α', παράγουσα συνάρτηση
   Ολοκληρωτικός Λογισμός μέρος Β', ορισμένο ολοκλήρωμα
   Ολοκληρωτικός Λογισμός μέρος Γ', εμβαδόν χωρίου

   Δείγμα από βιβλίο του Δημήτρη Ντάβου για τα ΕΠΑΛ

   Κεφ. 18 - Ορισμένο Ολοκλήρωμα Α
   Κεφ. 19 - Ορισμένο Ολοκλήρωμα Β
   Κεφ. 20 - Παραγοντική Ολοκλήρωση
   Κεφ. 21 - Εμβαδόν Χωρίου Α
   Κεφ. 22 - Εμβαδόν Χωρίου Β

   Διαγωνίσματα Επαναληπτικά
   Φροντιστήρια Σαββαϊδη 2006-2014 με λύσεις


   Φυλλάδια Επαναληπτικά 
   Δρούγας Αθανάσιος - Επαναληπτικά Θέματα
   Κόσογλου Ιωάννης - Λυμένα Θέματα
   Μακρής Νίκος - Θεωρία , Ασκήσεις (διορθωμένη έκδοση) (261 σελίδες)


   Συλλογή Ασκήσεων ΕΠΑΛ του mathematica.gr (2011-2012)
   Εκφωνήσεις (μορφή) :1η μορφή σε pdf, 2η μορφή σε word, 2η μορφή σε pdf 
   (τσεκαρισμένη είναι η 1η μορφή, η 2η ίσως να έχει μικρολάθη)
   Λύσεις (σε παραπομπή): στατιστική, όρια- συνέχεια, παράγωγοι, ολοκληρώματα   πηγές
   blogs.sch.gr/dimandres
   blogs.sch.gr/iordaniskos;
   commonmaths.weebly.com
   danakin.webnode.gr
   mgiann-afs.blogspot.gr
   mathscorner-r.blogspot.gr
   mathkanavis.blogspot.gr
   mgiann-afs.blogspot.gr
   users.sch.gr/johnpapa
   users.sch.gr/solosjohn
   www.davos.gr
   www.kosmonaftis.gr/gomath/mathcepal.php
   www.mathsandothers.gr
   www.mathematica.gr

   Υλικό από Ημερίδα για ΕΠΑΛ   Την Πέμπτη 3 Απριλίου 2008 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης Ιωάννη Θωμαΐδη, ημερίδα των καθηγητών που διδάσκουν Μαθηματικά στα 17 Επαγγελματικά Λύκεια της περιοχής. Τα αρχεία από την ημερίδα αυτή βρίσκονται εδώ. (πηγή: clubs.pathfinder.gr/mathsepal   Δεν υπάρχουν σχόλια:

   Δημοσίευση σχολίου