Σελίδες

όλα τα σκαναρισμένα βιβλία

Εδώ θα συγκεντρώνω τα άπαντα των σκαναρισμένων βιβλίων κι εργασιών που έχουν ανέβει στην Αγάπη των Μαθηματικών (και δεν αφορούν Γεωμετρία κάθε είδους και Τριγωνομετρία) για να τα βρίσκετε μαζεμένα.

Τα σχολικά βιβλία συγκεντρώνονται της Γεωμετρίας εδώ και των υπολοίπων Μαθηματικών  εδώ.
Τα μαθηματικά περιοδικά συγκεντρώνονται εδώ και τα Ετήσια Δελτία του Πάλλα εδώ.

Όπου αναγράφεται η ένδειξη νέα έκδοση, αυτό σημαίνει οτι το αρχικό pdf αντικαταστάθηκε από βελτιωμένο pdf, πχ. από 2 σελίδες ανά σελίδα έγινε μια σελίδα ανά σελίδα.

Δείτε την αντίστοιχη σελίδα στους Ρομαντικούς της Γεωμετρίας, όπου συγκεντρώνονται τα αρχεία Γεωμετρίας και Τριγωνομετρίας. Οι διατριβές, λόγω ιδιαιτερότητας έχουν ανέβει και στις δυο αυτές σελίδες.

Όσοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στις σελίδες μου, αναγράφονται αλφαβητικά στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.

 1. Αποστολάτος Νικόλαος - Θέματα Αναλύσεως ΕΚΠΑ Οκτ. 1956 (φροντιστήρια Δενδρινού)
 2. Αραχωβίτης Κώστας - Ασκήσεις λελυμέναι και θεωρία άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1950
 3. Αυδής Ιωάννης - Περί των επιπέδων ομογραφιών και ψευδομολογιών 1961 (διατριβή) 
 4. Αυδής Ιωάννης - Συμβολή εις την Σπουδήν των Στοιχειωδών Μαθηματικών, Β' Στοιχειώδης Άλγεβρα 1955
 5. Βασιλειάδης Φροντιστήρια - Στοιχειώδης Γραμμική Άλγεβρα  1983
 6. Βασιλειάδης Φροντιστήρια - Συναρτήσεις Ι 1983
 7. Βασιλείου Φ.- Μαθήματα Ανωτέρων Μαθηματικών Ι  1968
 8. Βασιλείου Φίλων - Φιλοσοφία των μαθηματικών 1971
 9. Βικάτος Π., Τάβλας Ι. - Ανισότητες 1977
 10. Βουκούτης Ναπολέων - Ακολουθίες
 11. Βουκούτης Ναπολέων - Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Β΄Λυκείου 1978
 12. Βουκούτης Ναπολέων - Πολυώνυμα
 13. Βουκούτης Ναπολέων  - Σειρές
 14. Γουβίτσας Δημήτρης - Μέθοδοι, Ασκήσεις στις Ακολουθίες 1984
 15. Γουβίτσας Δημήτρης - Μέθοδοι, Ασκήσεις στις Συναρτήσεις 1984
 16. Δαμίγος Εμμανουήλ - Μονογραφία 1970
 17. Δόρτσιος Κώστας - Μια απλή άσκηση 2006
 18. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία - Τα Μαθηματικά μου, 1952 [ΕΜΕ]
 19. Ευμορφόπουλος Κ. - Στοιχεία Μαθηματικής Λογικής, Μαθηματικός Συλλογισμός, Γεωμετρικοί Τόποι, Γεωμετρικαί Κατασκευαί
 20. Ευσταθόπουλος - Μέθοδοι επιλύσεως ασκήσεων αναλύσεως 1973 (ολοκληρώματα)
 21. Ευρυπιώτης Στέλιος - Θέματα Συναρτήσεων 1987
 22. Ζερβός Παναγιώτης - Επί του προβλήματος του Monge 1905 (διατριβή)
 23. Ζερβός Σπύρος - Θεωρία των Συνόλων και Αφηρημένα Μαθηματικα 1968
 24. Ζερβός Σπύρος - Τι μπορούν να μας πούνε τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες; 1991
 25. Ζουριδάκης Νίκος -  Ο Εβαριστ Γκαλουά (βιογραφία) 1982
 26. Θαρραλίδης Λεωνίδας - Το Sudoku από το Α ως το Ψ 2005
 27. Καζαντζης Θεόδωρος - Άλγεβρα, A τόμος  1974
 28. Καζαντζης Θεόδωρος - Άλγεβρα, Β τόμος  1974
 29. Καζαντζής θεόδωρος - Ασκήσεις Αναλύσεως Α 1978
 30. Καμπούκος Κυριάκος & Τασσόπουλος Γιώργος - Μαθηματική Ανάλυση 1, Α Δέσμη 1993
 31. Κανέλλος Σπύρος - Άλγεβρα δια τα Λύκεια Α (ΙΕΠ) (1η) 1966
 32. Κανέλλος Σπύρος - Άλγεβρα δια τα Λύκεια Β (2η) 
 33. Κανέλλος Σπύρος - Άλγεβρα δια τα Λύκεια Γ 1967
 34. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Άλγεβρας Α 1970 (έκδοση του 1968 από ΙΕΠ)
 35. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Άλγεβρας Β 1971
 36. Κανέλλος Σπύρος - Θέματα Άλγεβρας Β΄Λυκείου 1981
 37. Κανέλλος Σπύρος - Θεωρία του Μέτρου των Συνόλων 1951
 38. Κανέλλος Σπύρος - Λογισμός των Πιθανοτήτων 1952
 39. Κανέλλος Σπύρος - Μαθήματα Άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1954
 40. Κανέλλος Σπύρος - Μαθήματα Άλγεβρας Β (ΙΕΠ) (2η) 1958
 41. Κανέλλος Σπύρος - Συμπλήρωμα Άλγεβρας 1963  (λύσεις)
 42. Κανέλλος Σπύρος Λύσεις των Ασκήσεων Συμπληρώματος Άλγεβρας (Συμπλήρωμα Άλγεβρας)
 43. Καπελλίδης Σπύρος - Σημειώσεις στη Θεωρία Συνόλων (2.1 εκδ. 20.9,2017) (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή)
 44. Κισκύρας Νίκος - Το διάστημα, ο χώρος 1991
 45. Κοντός Νικόλαος - Μαθηματικά Β΄ Λυκείου, Μιγαδικοί (ΙΕΠ)
 46. Κορνηλάκης Βασίλης - Νεώτερη άλγεβρα για τη μέση εκπαίδευση (ΙΕΠ) 1981
 47. Κουτουμάνος Απόστολος - Σμήνη Ευθειών των οποίων αι ανάπτυκται επιφάνειαι τέμνουν προσδιοριστέαν επιφάνειαν κατά γραμμάς Tchebychef 1952 (διατριβή) 
 48. Κυράννης Ν. - Ασκήσεις Αναλύσεως  1933 (ολοκληρώματα)
 49. Κυριακόπουλος Αντώνης - Άλγεβρα Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου  1977 (Άλγεβρα για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις του Λυκείου)
 50. Κυριακόπουλος Αντώνης -  Ασκήσεις Άλγεβρας Α΄Λυκείου, Φυλλάδιο 1 - Πραγματικοί Αριθμοί 1995
 51. Κυριακόπουλος Αντώνης -  Ασκήσεις Ανάλυσης, Φυλλάδια 1-3 1993
 52. Κυριακόπουλος Αντώνης - Γενικές Ασκήσεις Άλγεβρας (Σειρά Α' και Β') 1977
 53. Κυριακόπουλος Αντώνης - Θεωρία Συνόλων  1973
 54. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματικά Β΄ Λυκείου Θετ. Κατεύθυνσης 3, Θεωρία Αριθμών
 55. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματική Λογική (2η) 1977
 56. Κυριακόπουλος Αντώνης - Προκαταρκτικά Μαθήματα 1ης και 4ης Δέσμης
 57. Κυριακόπουλος Αντώνης - Στατιστική 2000 (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή)
 58. Κυριακόπουλος Αντώνης - Υποψηφιακαί Ασκήσεις Άλγεβρας 1ο, Πραγματικοί - Μιγαδικοί Αριθμοί1975
 59. Κυριακόπουλος Αντώνης - Υποψηφιακαί Ασκήσεις Ανάλυσης 1ο, Ακολουθίες-Σειρές 1976
 60. Κυριακόπουλος Αντώνης, Κυβερνήτου Κρυσταλλένη - Μιγαδικοί Αριθμοί 1986
 61. Κυριακόπουλος Αντώνης, Κυβερνήτου Κρυσταλλένη - Πίνακες, Γρ. Συστήματα, Ορίζουσες 1986
 62. Λαδόπουλος Παναγιώτης - Περί κινητότητας γεωμετρικών σχηματισμών 1947 (διατριβή)
 63. Λαμπρόπουλος Νικόλαος - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου, τεύχος Α (Δεσμών) (2σε1)
 64. Λαμπρόπουλος Νικόλαος - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου, τεύχος Β (Δεσμών) (2σε1)
 65. Λαμπρόπουλος Νικόλαος - Άλγεβρα Β΄ Λυκείου, τεύχος Α (Δεσμών) (2σε1)
 66. Λαμπρόπουλος Νικόλαος - Άλγεβρα Β΄ Λυκείου, τεύχος Β (Δεσμών) (2σε1)
 67. Λάμπρου Χρήστος, Κωσταράς Δημοσθένης - Συναρτήσεις 1, συναρτησιακές εξισώσεις 1978 
 68. Λιβέρης Διονύσιος - Δυο θέματα των στοιχειωδών μαθηματικών 1952
 69. Λιβέρης Διονύσιος - Ειδικά Μαθηματικά (σφραγίδες)
 70. Λιβέρης Διονύσιος - Μαθήματα Άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1953
 71. Λιβέρης Διονύσιος - Φροντιστηριακή Άλγεβρα Α (ΙΕΠ) 1963
 72. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα Ι (2η) 1975
 73. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα ΙΙ (2η) 1978
 74. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα ΙΙΙ (2η) 1983
 75. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα ΙV (νέα) 1972
 76. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα V (νέα) 1974
 77. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα VI (νέα) 1977
 78. Μάγειρας Παναγιώτης - Εισαγωγή εις την Αριθμοθεωρίαν, μέρος 1ο 1964
 79. Μαμούρης Αθανάσιος - Συναρτήσεις 1977
 80. Μαντάς Ιωάννης - 1000 Γενικές Ασκήσεις Άλγεβρας 1  1971
 81. Μαντάς Ιωάννης - 1000 Γενικές Ασκήσεις Άλγεβρας 2 1971
 82. Μαντάς Ιωάννης - Λύσεις 1000 Γενικων Ασκήσεων Άλγεβρας 1  1975
 83. Μαντάς Ιωάννης - Λύσεις 1000 Γενικων Ασκήσεων Άλγεβρας 2
 84. Μαντάς Ιωάννης -  Άλγεβρα 1 1971
 85. Μαντάς Ιωάννης -  Άλγεβρα 2 1971
 86. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 1  1971
 87. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 1Α 1971 (λύσεις του 1)
 88. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 2 1974
 89. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 2Α 1975 (λύσεις του 2)
 90. Μαραγκάκης Μανόλης - Αλγεβρικά Θέματα 1981 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 91. Μαραγκάκης Μανόλης - Στοιχεία Μιγαδικών Αριθμών 1995
 92. Μαραγκάκης & Κατσοπρινάκης - Αλγεβρικαί εξισώσεις (ΙΕΠ) 1973
 93. Μαρίνης Στέλιος & Παπαδήμας Άλκης - Εισαγωγή στην Ανάλυση, Δ΄ Δέσμης
 94. Μαρίνης Στέλιος & Παπαδήμας Άλκης - Παράγωγος, Δ΄ Δέσμης
 95. Μαρίνης Στέλιος & Παπανικολάου Πλάτωνας, Παράγωγοι Ά Δέσμης 1995
 96. Mήττας Ιωάννης - Γινόμενα μιγαδικών αριθμών  1958
 97. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Μαθηματικά Θέματα Α, Β 1955
 98. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Περί Συνόλων ΕΜΕ
 99. Μπακούρος Γεώργιος - Περί Ριζών (ΙΕΠ) 1955
 100. Μπακούρος Γεώργιος - Αλγεβρικά Προβλήματα Κινήσεως (ΙΕΠ) 1956
 101. Μπαλλής Στέφανος - Άλγεβρα
 102. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Μεγάλη Άλγεβρα Α
 103. Μπαρμπαστάθης Χρίστος, Σταύρακας Απόστολος - Ασκήσεις Θεωρητικής Αριθμητικης (ΙΕΠ) 1953
 104. Μπασογιάννης Αθανάσιος - Πολυώνυμα (Δ')
 105. Μπίτης Γρηγόρης  - Ασκήσεις Ανώτερων Μαθηματικών Ι 1973
 106. Μπίτης Γρηγόρης  - Ασκήσεις Ανώτερων Μαθηματικών ΙΙ 1973
 107. Μπουλιάρης Μάκης - Συναρτήσεις 1981 
 108. Μπρίκας Μαυρίκιος - Το βοεικόν πρόβλημα του Αρχιμήδους 1976 (ανάτυπο)
 109. Νικολάου Νικόλαος - Θεωρητική Αριθμητική (6η) 1954
 110. Νικολάου Νικόλαος - Στοιχειώδης Μαθηματική Φυσική (1η) 1931
 111. Νικολάου Νικόλαος - Συμπλήρωμα Μεγάλης Άλγεβρας (1η) 
 112. Νικολάου Νικόλαος - Φροντιστηριακά Μαθηματικά Θέματα Α΄ 1939
 113. Νικολάου Νικόλαος - Φροντιστηριακά Μαθηματικά Θέματα Β' 1947  (λύσεις του Α')
 114. Ντόκας Λάμπρος - Μαθήματα κλασσικής αναλύσεως  1 1973
 115. Ντόκας Λάμπρος - Μαθήματα κλασσικής αναλύσεως 2 1973
 116. Ντόκας Λάμπρος - Μαθήματα συγχρόνου αναλύσεως  1973
 117. Πάλλας Αριστείδης - Απόλυτοι Τιμαί  ΕΜΕ
 118. Πάλλας Αριστείδης - Γενικαί Ασκήσεις Άλγεβρας Α'
 119. Πάλλας Αριστείδης - Γενικαί Ασκήσεις Άλγεβρας Β'
 120. Πάλλας Αριστείδης - Διανυσματική Ερμηνεία του χώρου ν διαστάσεων 1970
 121. Πάλλας Αριστείδης - Μεγάλη Άλγεβρα Α΄ (4η) 1971
 122. Πάλλας Αριστείδης - Μεγάλη Άλγεβρα Α΄, Λύσεις (4η) 1971
 123. Πάλλας Αριστείδης - Μετρικοί τύποι διανυσμάτων εις τoν χώρον των ν διαστάσεων 1941 (διατριβή)
 124. Πανάκης Ιωάννης - Αλγεβρικός Λογισμός, τόμος Α
 125. Πανάκης Ιωάννης - Άλγεβρα Β (ΙΕΠ) 1966
 126. Παντελίδης Γεωργίου - Εισαγωγή εις την συναρτησιακήν ανάλυσιν, χώροι Hilbert 1971
 127. Παπαγιάννης Ορέστης - Λυμενες ασκήσεις 5, πολυώνυμα 1976
 128. Παπαδόπουλος Στρατής - Μαθηματικά Γ Λυκείου, αριθμοί και σχήματα, τόμος 1
 129. Παπαδόπουλος Στρατής - Μαθηματικά Γ Λυκείου, αριθμοί και σχήματα, τόμος 2
 130. Παπαϊωάννου Κ. - Συμπλέγματα Καμπυλών, Συμπλέγματα Ευθειών 1930 (διατριβή)
 131. Παπαμιχαήλ Δ. - Συμβολή εις την Θεωρίαν των Καμπυλών 1959 (διατριβή)
 132. Παπανικολάου Γεώργιος - Μαθήματα Άλγεβρας 7η 1960
 133. Παπανικολάου Γεώργιος - Νεωτέρα Άλγεβρα Α 1964
 134. Παπανικολάου Γεώργιος - Νεωτέρα Άλγεβρα Β 1964
 135. Παχής Στέλιος - Mαθηματική Επαγωγή (ΙΕΠ) (1η) 1965
 136. Παχής Στέλιος - Μαθηματική Επαγωγή (2η)
 137. Παχής & Τσιράκης - Μιγαδικοί Αριθμοί
 138. Πνευματικός Νικόλαος - Άλγεβρα 1972
 139. Πνευματικός Νικόλαος - 950 Ασκήσεις Άλγεβρας 1973 (λύσεις)
 140. Πνευματικός Νικόλαος - Ανάλυσις 1974 (Άλγεβρα τόμος 2)
 141. Πνευματικός Νικόλαος - Απόλυτοι τιμαί
 142. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Αλγεβρικών Δομών
 143. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Θεωρίας Συνόλων 1965
 144. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθηματική Ανάλυση 1986
 145. Πνευματικός Νικόλαος - Μιγαδικοί Αριθμοί
 146. Πνευματικός Νικόλαος - Στοιχεία Αλγεβρικών Δομών 1979
 147. Ρεμούνδος Γεώργιος - Επί τίνων σημείων της θεωρίας των αριθμών 1904 (διατριβή)
 148. Ρίζος Γιώργος - Οι περιπέτειες του προβλήματος στα σχολικά μαθηματικά 2005
 149. Ρίζος Γιώργος - Στον δρόμο για τον PISA 2009
 150. Σαββαΐδης Βάσος - Ακολουθίαι πραγματικών αριθμών  1971 (νέο pdf)
 151. Σαββαΐδης Βάσος - Ακολουθίαι πραγματικών αριθμών, Ασκήσεις Λυμένες   1971
 152. Σαββαΐδης Βάσος - Άλγεβρα 1  1974
 153. Σαββαΐδης Βάσος - Άλγεβρα 2 1974
 154. Σαββαΐδης Βάσος - Μιγαδικοί Αριθμοί, Ασκήσεις Λυμένες 1984 
 155. Σαββαΐδης Βάσος - Όρια Συνέχεια, Ασκήσεις Λυμένες 1984 
 156. Σαββαΐδης Βάσος - Παράγωγος πραγματικής συναρτήσεως μιας πραγματικής μεταβλητής, Ασκήσεις Λυμένες 1985
 157. Σαββαϊδης & Κυριακόπουλος - Ασκήσεις συνόλων λελυμέναι Α΄ Λυκείου (ΙΕΠ) 1966
 158. Σαββαΐδης Βάσος, Φερεντίνου - Νικολακοπούλου Άννα - Στοιχεία Μαθηματικής Αναλυσεως 2, 1976
 159. Σακελλαρίου Νείλος - Η Αριθμητική Εγκυκλοπαιδικώς 1928 ΕΜΕ
 160. Σαρακιώτης Ηλίας - Στοιχεία Συνόλων (ΙΕΠ) 1967
 161. Σαραντόπουλος Σπυρίδων - Περί ενός Θεωρήματος του Landaou 1919 (διατριβή)
 162. Στάϊκος Βασίλειος - Ασκήσεις Μαθηματικής Αναλύσεως Ι  1971
 163. Στάϊκος Βασίλειος - Μαθήματα Μαθηματικής Αναλύσεως 1, 1971
 164. Στάϊκος Βασίλειος - Μαθήματα Μαθηματικής Αναλύσεως 2, 1987
 165. Στάϊκος Βασίλειος, Κούτρα-Σταϊκου Βασιλική - Σύγχρονα Προπανεπιστημιακά Μαθηματικά 1972
 166. Σταυρόπουλος Ποθητός - (1399) Ασκήσεις Άλγεβρας  (και σε ασπρόμαυρο αρχείο)
 167. Σταυρόπουλος Ποθητός - Γενικά Μαθηματικά 1956
 168. Σταυρόπουλος Ποθητός - Περί των ευθυγράμμων διαμέτρων των αλγεβρικών καμπυλών τάξεως 2ν+1  1954 (ανάτυπο, ΕΜΕ)
 169. Σταυρουλάκης Γ.Δ. - Λύσεις Ασκήσεων Συμπληρώματος Νεοτέρων Μαθηματικών
 170. Τασσόπουλος Γεώργιος - Πίνακες Ορίζουσες Συστήματα 1983
 171. Τασσόπουλος Γιώργος & Καμπούκος Κυριάκος  - Μαθηματική Ανάλυση 1, Α Δέσμη 1993
 172. Τόγκας Πέτρος - Άλγεβρα και συμπλήρωμα άλγεβρας τόμος Α (25η)
 173. Τόγκας Πέτρος - Άλγεβρα και συμπλήρωμα άλγεβρας τόμος Β  (15η)
 174. Τόγκας Πέτρος - Άλγεβρα και συμπλήρωμα άλγεβρας (δίτομο) (13η) (σε ανάλυση 1200 dpi με σελιδοδείκτες* + optimized)
 175. Τόγκας Πέτρος - Μαθηματικά,  Απεικονίσεις Συναρτήσεις
 176. Τόγκας Πέτρος - Μαθηματικά Δ Γυμνασίου, Άλγεβρα
 177. Τόγκας Πέτρος - Μοντέρνα Μαθηματικά,  Α' Τα σύνολα
 178. Χατζηανδρέου Μιχαήλ - Συμβολή εις την σπουδήν της Άλγεβρας 1966 [τριτοβάθμια]
 179. Χατζής Γεώργιος - Άλγεβρα Β' (ΙΕΠ) 1947
 180. Χατζής Γεώργιος - Θεωρητική Αριθμητική (ΙΕΠ)  1945
 181. Χατζόπουλος Δ. - Ανώτερα Μαθηματικά Ι 1978
 182. Χατζόπουλος Δ. - Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ 1978 
 183. Χατζόπουλος Δ. - Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙΙ 1978 
 184. Χατζόπουλος -  Διαφορικαί Εξισώσεις (στ) 1978
 185. Χατζιδάκις Ιωάννης - Περί της κάμψεως των επιφανειών 1895 
 186. Konrad Knopp - Θεωρία Συναρτήσεων Ι (ΕΜΕ 1970)

τυπολόγια (παλιά τυπολόγια)
 1. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία - Τα Μαθηματικά μου, 1952 [ΕΜΕ]
 2. Μανωλάκος Αλ. - Τυπολόγιον Γεωμετρίας (πρακτικής) 1956
 3. Σβερκός Κωνσταντίνος  - Τυπολόγιον Τριγωνομετρίας, Αθηναϊκόν Φροντιστήριο
 4. Φιλίππου Π. - Βασικαί Προτάσεις Γεωμετρίας, Αθηναϊκόν Φροντιστήριο
 5. Φροντιστήριο Ηράκλειτος - Θεμελιώδεις γνώσεις στα Μαθηματικά Γ΄Λυκείου, 1984
 6. Φροντιστήριο Μαντάς - Θεωρήματα και Τύποι 1977
 7. Φροντιστήριο Πάλλας - Τυπολόγιον Τριγωνομετρίας, Άλγεβρας, Γεωμετρίας, Συνόλων, Φυσικής, Χημείας

φυσική  (η γωνιά της Φυσικής)
 1. Βιβλιοθήκη Ένωσης καθηγητών, Α. Μελέγκοβιτς, Θ. Γεροντόπουλος, Σ. Παπαδάκης, Χ. Στυλιανόπουλος, Σ. Παχής, Γ. Βουνάτσος, Γ. Πατρίκιος, Θ. Βαρόπουλος, Δ. Κρέμος - Ασκήσεις Φυσικής 1949 , 2η έκδοση ΙΕΠ
 2. Κανέλλος Σπύρος - Ακουστική Οπτική 1965 (άλλο αρχείο pdf από ΙΕΠ) [περιέχει και Κυμάνσεις]
 3. Κανέλλος Σπύρος και Κουγιουμτζόπουλος Ηλίας - Προβλήματα Φυσικής βιβλίον 2, Κυμάνσεις, Ακουστική, Οπτική (λύσεις της Ακουστικής - Οπτικής του Σπύρου Κανέλλου: ) 1966
 4. Κανέλλος Σπύρος & Παπουτσάνης Ι. - Ηλεκτρισμός Πυρηνική 1968  (το 1972 νέα έκδοση με 2ο συγγραφέα τον Μποβιάτσου αντί του Παοπουτσάνη, εξώφυλλα)
 5. Μποβιάτσου Δ. και Γκούσκου Κ. - Προβλήματα Φυσικής βιβλίον 3, Ηλεκτρισμός Πυρηνική (λύσεις του Ηλεκτρισμός - Πυρηνική των Κανέλλου & Παπουτσάνη)
 6. Νικολάου Νικόλαος - Στοιχειώδης Μαθηματική Φυσική (1η) 1931 (άλλο αρχείο από ΙΕΠ)
 7. Παπαγεωργίου Αθ. &  Παπαδόπουλος Στρατής - Μαθήματα Φυσικής, 1956 (άλλο αρχείο από ΙΕΠ)
 8. Παπανικολάου Γεώργιος - Ασκήσεις Φυσικής 1929 (ΙΕΠ)
 9. Σταυρόπουλος Σταύρος - Στοιχεία Φυσικής Ι, Μχανική Θερμότης Ακουστική, 1964 (ΙΕΠ)
πηγές
eisatopon.blogspot.gr (μόνο 1, Τόγκα τόμος Β')
e-library.iep.edu.gr (μόνο 19, με το λογότυπο του ΙΕΠ)
mathematica.gr (μόνο 4,των Θαρραλίδη, Καπελλίδη και Ρίζου)
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/library/digitalLibrary (μόνο 5, των Ντόκα, Βασιλείου Φιλοσοφία, Παντελίδη)
users.sch.gr/xdemirtzoglou  (μόνο 2, του Καζαντζή)
parmenides52.blogspot.gr , parmenides51.blogspot.gr (τα υπόλοιπα 40+ βιβλία)


Ευχαριστούμε την βοήθειά τους, για τα αρχεία με την ένδειξη

σελιδοδείκτες* =  τον Δημήτρη Συκιά (3euk1l4.blogspot.gr) [πρόσθεσε σελιδοδείκτες στο pdf]
σε ανάλυση 1200 dpi  = τον Ηλία Κουγιάνο


Αναλυτικά το ποιος σκάναρε τι, αναφέρεται στις καρτέλες στις οποίες συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω αρχεία και είναι οι εξής:

Υ.Γ. Όποιος έχει ήδη σκανάρει κάποιο παλιό εξαντλημένο βιβλίο Μαθηματικών και είναι διατεθειμένος να το μοιραστεί μαζί μας δημόσια για να διασωθεί, ας επικοινωνήσει με το parmenides51 παπάκι gmail.com

5 σχόλια:

 1. Συγχαρητήρια για την απίστευτη προσπάθεια να σκαναριστούν αυτά τα βιβλία! Προσωπικά, υπερευχαριστώ αυτούς που σκανάρισαν τα καταπληκτικά βιβλία του Δ. Χατζόπουλου, Ανώτερα Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και Διαφορικές Εξισώσεις, γιατί είναι αδύνατον να βρεθούν στα βιβλιοπωλεία σήμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα αυτά που προσφέρετε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πραγματικά θησαυρός. Ελπίζω να το προσέξουν όλο και περισσότεροι που ενδιαφέρονται για τα μαθηματικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη συλλογή, που αναμφίβολα χρειάζεται πολύ κόπο για να δημιουργηθεί. Στο παρελθόν είχα αναζητήσει ματαίως τα "Φροντιστηριακά Μαθηματικά Θέματα" του Ν. Δ. Νικολάου, που είχα χάσει. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη που τα ξαναβρήκα στη συλλογή, μαζί με αρκετά άλλα χαμένα ή λησμονημένα βιβλία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή