υλικό για το σχολείο, για μαθητές επιπλέον υλικό, για καθηγητές + ρομαντικούς χρήσιμα / προσωπικό υλίκο
Μαθηματικά
- Άλγεβρα Α' + Β' Λυκείου
+ Μαθηματικά Β' Προσανατολισμού

- Γ' Λυκείου

Γεωμετρία

ΕΠΑΛ
η σελίδα των ΕΠΑΛ
- τα φυλλάδιά μου

- λύσεις τράπεζας θεμάτων Α' Β'
- κριτήρια ΚΕΕ

- σχολικά βιβλία (ΥΚ)
- διδακτέα + εξεταστέα ύλη
- ενδοσχολικές / πανελλαδικές 1999- / ΟΕΦΕ

- παλιά σχολικά βιβλία
- πρόσφατα βιβλία
- διπλωματικές εργασίες
- πρόσφατα άρθρα


παλιά βοηθήματα
- Άλγεβρας πριν το 1980
- Άλγεβρας μετά το 1980
- Αριθμητικής Θεωρητικής
- Αριθμοθεωρίας
- Τριτοβάθμιας
- εργασίες + διατριβές

- θέματα εισαγωγικών 1945-2001
- βιβλία κι εργασίες Α.Κυριακόπουλου
- η γωνιά της Φυσικής
- μαθηματικές εκδηλώσεις
- ανήσυχοι μαθηματικοί, παραρτήματα ΕΜΕ
- αναζήτηση σε βιβλιοθήκες
- παλαιοβιβλιοπωλεία με Μαθηματικά
- βιβλιογραφίες
- βιογραφίες

- μεγάλοι Δάσκαλοι
- τα φυλλάδιά μου
- υλικό μου στο mathematica.gr
- δεν ξεχνώ
- προτεινόμενα βιβλία
- βιβλίο επισκεπτών

- πρόγραμμα αγωγής υγείας
- κάθε φορά που κάνεις αυτό...

προβολή και ανάδειξη εργασιών ελλήνων μαθηματικών (φηφιακή διάσωση και ελεύθερη πρόσβαση σε εξαντλημένα αρχεία σκαναρισμένα)

Άλγεβρα Γεωμετρία + Τριγωνομετρία φροντιστηριακά φυλλάδια μαθηματικά περιοδικά
βοηθήματα
- Άλγεβρας πριν το 1980
- Άλγεβρας μετά το 1980
- Αριθμητικής Θεωρητικής
- Αριθμοθεωρίας
- Τριτοβάθμιας

- εργασίες + διατριβές

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

''για την αγάπη των μαθηματικών''
βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

- Κιβωτός Εργασιών Γεωμετρίας

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

σχολικές Γεωμετρίες 1940-2018
τετράδια γνωστών Γεωμετρών
ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίας

''για τους ρομαντικους της γεωμετρίας''
Φροντιστήριο Αττικόν
Μηναίο Δελτίο Θεμάτων '68-

Φροντιστήριο Βασιλειάδη
Κόσμος του Σπουδαστή ΄66-

Φροντιστήριο Σύγχρονον
περιοδικό Σύγχρονον '72-

Φροντιστήριο Πάλλα
Ετήσιο Δελτίο Θεμάτων 1947-80

λοιπά φροντιστηριακά φυλλάδια

από την σελίδα ''για την αγάπη των μαθηματικών''
ηλεκτρονικά
- η Στήλη των Μαθηματικών
- Όπερ έδει δείξαι
- λοιπά ηλεκτρονικά μαθηματικά περιοδικά

έντυπα
- περιοδικά της ΕΜΕ
- μαθηματικά περιοδικά εκτός ΕΜΕ 1916-

''για την αγάπη των μαθηματικών''

Για αξιόλογο υλικό διαχρονικά στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, σχολική αλλά και διαγωνισμών, ελάτε στην σελίδα: Για τους ρομαντικούς της γεωμετρίας
Για προβλήματα Γεωμετρίας Ολυμπιάδων, σημειώσεις & βιβλία στα Αγγλικά, ελάτε στην σελίδα: Imogeometry

όλα τα σκαναρισμένα βιβλία αλφαβητικά ανά συγγραφέα

Εδώ θα συγκεντρώνω τα άπαντα των σκαναρισμένων βιβλίων κι εργασιών που έχουν ανέβει στην Αγάπη των Μαθηματικών (και δεν αφορούν Γεωμετρία κάθε είδους και Τριγωνομετρία) για να τα βρίσκετε μαζεμένα.

Τα σχολικά βιβλία συγκεντρώνονται της Γεωμετρίας εδώ και των υπολοίπων Μαθηματικών  εδώ.
Τα μαθηματικά περιοδικά συγκεντρώνονται εδώ και τα Ετήσια Δελτία του Πάλλα εδώ.

Όπου αναγράφεται η ένδειξη νέα έκδοση, αυτό σημαίνει οτι το αρχικό pdf αντικαταστάθηκε από βελτιωμένο pdf, πχ. από 2 σελίδες ανά σελίδα έγινε μια σελίδα ανά σελίδα.

Δείτε την αντίστοιχη σελίδα στους Ρομαντικούς της Γεωμετρίας, όπου συγκεντρώνονται τα αρχεία Γεωμετρίας και Τριγωνομετρίας. Οι διατριβές, λόγω ιδιαιτερότητας έχουν ανέβει και στις δυο αυτές σελίδες.

Όσοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στις σελίδες μου, αναγράφονται αλφαβητικά στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.


 1. Αραχωβίτης Κώστας - Ασκήσεις λελυμέναι και θεωρία άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1950
 2. Αυδής Ιωάννης - Περί των επιπέδων ομογραφιών και ψευδομολογιών 1961 (διατριβή) 
 3. Βασιλείου Φ.- Μαθήματα Ανωτέρων Μαθηματικών Ι  1968
 4. Βουκούτης Ναπολέων - Ακολουθίες
 5. Βουκούτης Ναπολέων - Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Β΄Λυκείου 1978
 6. Βουκούτης Ναπολέων - Πολυώνυμα
 7. Βουκούτης Ναπολέων  - Σειρές
 8. Γουβίτσας Δημήτρης - Μέθοδοι, Ασκήσεις στις Ακολουθίες 1984
 9. Γουβίτσας Δημήτρης - Μέθοδοι, Ασκήσεις στις Συναρτήσεις 1984
 10. Δαμίγος Εμμανουήλ - Μονογραφία 1970
 11. Δόρτσιος Κώστας - Μια απλή άσκηση 2006
 12. Ευμορφόπουλος Κ. - Στοιχεία Μαθηματικής Λογικής, Μαθηματικός Συλλογισμός, Γεωμετρικοί Τόποι, Γεωμετρικαί Κατασκευαί
 13. Ζερβός Παναγιώτης - Επί του προβλήματος του Monge 1905 (διατριβή)
 14. Ζερβός Σπύρος - Θεωρία των Συνόλων και Αφηρημένα Μαθηματικα 1968
 15. Ζερβός Σπύρος - Τι μπορούν να μας πούνε τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες; 1991
 16. Θαρραλίδης Λεωνίδας - Το Sudoku από το Α ως το Ψ 2005
 17. Καζαντζης Θεόδωρος - Άλγεβρα, A τόμος  1974
 18. Καζαντζης Θεόδωρος - Άλγεβρα, Β τόμος  1974
 19. Καζαντζής θεόδωρος - Ασκήσεις Αναλύσεως Α 1978
 20. Κανέλλος Σπύρος - Άλγεβρα δια τα Λύκεια Α (ΙΕΠ) (1η) 1966
 21. Κανέλλος Σπύρος  Άλγεβρα δια τα Λύκεια Β (2η) 
 22. Κανέλλος Σπύρος  Άλγεβρα δια τα Λύκεια Γ 1967
 23. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Άλγεβρας Α 1970
 24. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1968
 25. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Άλγεβρας Β 1971
 26. Κανέλλος Σπύρος - Θέματα Άλγεβρας Β΄Λυκείου 1981
 27. Κανέλλος Σπύρος - Λογισμός των Πιθανοτήτων 1952
 28. Κανέλλος Σπύρος - Μαθήματα Άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1954
 29. Κανέλλος Σπύρος - Μαθήματα Άλγεβρας Β (ΙΕΠ) (2η) 1958
 30. Κανέλλος Σπύρος - Συμπλήρωμα Άλγεβρας 1963
 31. Καπελλίδης Σπύρος - Σημειώσεις στη Θεωρία Συνόλων (2.1 εκδ. 20.9,2017) (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή)
 32. Κισκύρας Νίκος - Το διάστημα, ο χώρος 1991
 33. Κοντός Νικόλαος - Μαθηματικά Β΄ Λυκείου, Μιγαδικοί (ΙΕΠ)
 34. Κορνηλάκης Βασίλης - Νεώτερη άλγεβρα για τη μέση εκπαίδευση (ΙΕΠ) 1981
 35. Κουτουμάνος Απόστολος - Σμήνη Ευθειών των οποίων αι ανάπτυκται επιφάνειαι τέμνουν προσδιοριστέαν επιφάνειαν κατά γραμμάς Tchebychef 1952 (διατριβή) 
 36. Κυράννης Ν. - Ασκήσεις Αναλύσεως  1933 (ολοκληρώματα)
 37. Κυριακόπουλος Αντώνης - Άλγεβρα Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου  1977 (Άλγεβρα για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις του Λυκείου)
 38. Κυριακόπουλος Αντώνης -  Ασκήσεις Άλγεβρας Α΄Λυκείου, Φυλλάδιο 1 - Πραγματικοί Αριθμοί 1995
 39. Κυριακόπουλος Αντώνης -  Ασκήσεις Ανάλυσης, Φυλλάδια 1-3 1993
 40. Κυριακόπουλος Αντώνης - Γενικές Ασκήσεις Άλγεβρας (Σειρά Α' και Β') 1977
 41. Κυριακόπουλος Αντώνης - Θεωρία Συνόλων  1973
 42. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματικά Β΄ Λυκείου Θετ. Κατεύθυνσης 3, Θεωρία Αριθμών
 43. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματική Λογική (2η) 1977
 44. Κυριακόπουλος Αντώνης - Προκαταρκτικά Μαθήματα 1ης και 4ης Δέσμης
 45. Κυριακόπουλος Αντώνης - Στατιστική 2000 (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή)
 46. Κυριακόπουλος Αντώνης - Υποψηφιακαί Ασκήσεις Άλγεβρας 1ο, Πραγματικοί - Μιγαδικοί Αριθμοί1975
 47. Κυριακόπουλος Αντώνης - Υποψηφιακαί Ασκήσεις Ανάλυσης 1ο, Ακολουθίες-Σειρές 1976
 48. Κυριακόπουλος Αντώνης, Κυβερνήτου Κρυσταλλένη - Μιγαδικοί Αριθμοί 1986
 49. Κυριακόπουλος Αντώνης, Κυβερνήτου Κρυσταλλένη - Πίνακες, Γρ. Συστήματα, Ορίζουσες 1986
 50. Λαδόπουλος Παναγιώτης - Περί κινητότητας γεωμετρικών σχηματισμών 1947 (διατριβή)
 51. Λάμπρου Χρήστος, Κωσταράς Δημοσθένης - Συναρτήσεις 1, συναρτησιακές εξισώσεις 1978 
 52. Λιβέρης Διονύσιος - Μαθήματα Άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1953
 53. Λιβέρης Διονύσιος - Φροντιστηριακή Άλγεβρα Α (ΙΕΠ) 1963
 54. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα Ι (2η) 1975
 55. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα ΙΙ (2η) 1978
 56. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα ΙΙΙ (2η) 1983
 57. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα ΙV (νέα) 1972
 58. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα V (νέα) 1974
 59. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα VI (νέα) 1977
 60. Μαμούρης Αθανάσιος - Συναρτήσεις 1977
 61. Μαντάς Ιωάννης - 1000 Γενικές Ασκήσεις Άλγεβρας 1  1971
 62. Μαντάς Ιωάννης - 1000 Γενικές Ασκήσεις Άλγεβρας 2 1971
 63. Μαντάς Ιωάννης - Λύσεις 1000 Γενικων Ασκήσεων Άλγεβρας 1  1975
 64. Μαντάς Ιωάννης - Λύσεις 1000 Γενικων Ασκήσεων Άλγεβρας 2
 65. Μαντάς Ιωάννης -  Άλγεβρα 1 1971
 66. Μαντάς Ιωάννης -  Άλγεβρα 2 1971
 67. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 1  1971
 68. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 1Α 1971 (λύσεις του 1)
 69. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 2 1974
 70. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 2Α 1975 (λύσεις του 2)
 71. Μαραγκάκης Μανόλης - Αλγεβρικά Θέματα 1981 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 72. Μαραγκάκης & Κατσοπρινάκης - Αλγεβρικαί εξισώσεις (ΙΕΠ) 1973
 73. Mήττας Ιωάννης - Γινόμενα μιγαδικών αριθμών  1958
 74. Μπακούρος Γεώργιος - Περί Ριζών (ΙΕΠ) 1955
 75. Μπακούρος Γεώργιος - Αλγεβρικά Προβλήματα Κινήσεως (ΙΕΠ) 1956
 76. Μπαλλής Στέφανος - Άλγεβρα
 77. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Μεγάλη Άλγεβρα Α
 78. Μπαρμπαστάθης Χρίστος, Σταύρακας Απόστολος - Ασκήσεις Θεωρητικής Αριθμητικης (ΙΕΠ) 1953
 79. Μπασογιάννης Αθανάσιος - Πολυώνυμα (Δ')
 80. Μπίτης Γρηγόρης  - Ασκήσεις Ανώτερων Μαθηματικών Ι 1973
 81. Μπίτης Γρηγόρης  - Ασκήσεις Ανώτερων Μαθηματικών ΙΙ 1973
 82. Μπρίκας Μαυρίκιος - Το βοεικόν πρόβλημα του Αρχιμήδους 1976 (ανάτυπο)
 83. Νικολάου Νικόλαος - Θεωρητική Αριθμητική (6η) 1954
 84. Πάλλας Αριστείδης - Απόλυτοι Τιμαί 
 85. Πάλλας Αριστείδης - Μεγάλη Άλγεβρα Α΄ (4η) 1971
 86. Πάλλας Αριστείδης - Μεγάλη Άλγεβρα Α΄, Λύσεις (4η) 1971
 87. Πάλλας Αριστείδης - Μετρικοί τύποι διανυσμάτων εις τoν χώρον των ν διαστάσεων 1941 (διατριβή)
 88. Πανάκης Ιωάννης - Αλγεβρικός Λογισμός, τόμος Α
 89. Πανάκης Ιωάννης - Άλγεβρα Β (ΙΕΠ) 1966
 90. Παπαγιάννης Ορέστης - Λυμενες ασκήσεις 5, πολυώνυμα 1976
 91. Παπαϊωάννου Κ. - Συμπλέγματα Καμπυλών, Συμπλέγματα Ευθειών 1930 (διατριβή)
 92. Παπαμιχαήλ Δ. - Συμβολή εις την Θεωρίαν των Καμπυλών 1959 (διατριβή)
 93. Παπανικολάου Γεώργιος - Νεωτέρα Άλγεβρα Α 1964
 94. Παπανικολάου Γεώργιος - Νεωτέρα Άλγεβρα Β 1964
 95. Παχής Στέλιος - Mαθηματική Επαγωγή (ΙΕΠ) (1η) 1965
 96. Παχής Στέλιος - Μαθηματική Επαγωγή (2η)
 97. Παχής & Τσιράκης - Μιγαδικοί Αριθμοί
 98. Πνευματικός Νικόλαος - Άλγεβρα 1972
 99. Πνευματικός Νικόλαος - 950 Ασκήσεις Άλγεβρας 1973 (λύσεις)
 100. Πνευματικός Νικόλαος - Ανάλυσις 1974 (Άλγεβρα τόμος 2)
 101. Πνευματικός Νικόλαος - Απόλυτοι τιμαί
 102. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Αλγεβρικών Δομών
 103. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθηματική Ανάλυση 1986
 104. Πνευματικός Νικόλαος - Μιγαδικοί Αριθμοί
 105. Πνευματικός Νικόλαος - Στοιχεία Αλγεβρικών Δομών 1979
 106. Ρεμούνδος Γεώργιος - Επί τίνων σημείων της θεωρίας των αριθμών 1904 (διατριβή)
 107. Ρίζος Γιώργος - Οι περιπέτειες του προβλήματος στα σχολικά μαθηματικά 2005
 108. Ρίζος Γιώργος - Στον δρόμο για τον PISA 2009
 109. Σαββαΐδης Βάσος - Ακολουθίαι πραγματικών αριθμών  1971
 110. Σαββαϊδης & Κυριακόπουλος - Ασκήσεις συνόλων λελυμέναι Α΄ Λυκείου (ΙΕΠ) 1966
 111. Σαρακιώτης Ηλίας - Στοιχεία Συνόλων (ΙΕΠ) 1967
 112. Σταυρόπουλος Ποθητός - Γενικά Μαθηματικά 1956
 113. Σταυρόπουλος Ποθητός - Περί των ευθυγράμμων διαμέτρων των αλγεβρικών καμπυλών τάξεως 2ν+1  1954 (ανάτυπο)
 114. Στάϊκος Βασίλειος - Ασκήσεις Μαθηματικής Αναλύσεως Ι  1971
 115. Στάϊκος Βασίλειος, Κούτρα-Σταϊκου Βασιλική - Σύγχρονα Προπανεπιστημιακά Μαθηματικά 1972
 116. Σταυρουλάλης Γ.Δ. - Λύσεις Ασκήσεων Συμπληρώματος Νεοτέρων Μαθηματικών
 117. Τόγκας Πέτρος - Άλγεβρα και συμπλήρωμα άλγεβρας τόμος Α (25η)
 118. Τόγκας Πέτρος - Άλγεβρα και συμπλήρωμα άλγεβρας τόμος Β  (15η)
 119. Τόγκας Πέτρος - Άλγεβρα και συμπλήρωμα άλγεβρας (δίτομο) (13η) (σε ανάλυση 1200 dpi με σελιδοδείκτες* + optimized)
 120. Τόγκας Πέτρος - Μαθηματικά,  Απεικονίσεις Συναρτήσεις
 121. Τόγκας Πέτρος - Μοντέρνα Μαθηματικά,  Α' Τα σύνολα
 122. Χατζής Γεώργιος - Άλγεβρα Β' (ΙΕΠ) 1947
 123. Χατζής Γεώργιος - Θεωρητική Αριθμητική (ΙΕΠ)  1945
 124. Χατζόπουλος Δ. - Ανώτερα Μαθηματικά Ι 1978
 125. Χατζόπουλος Δ. - Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ 1978 
 126. Χατζόπουλος Δ. - Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙΙ 1978 
 127. Χατζόπουλος -  Διαφορικαί Εξισώσεις (στ) 1978
 128. Χατζιδάκις Ιωάννης - Περί της κάμψεως των επιφανειών 1895 


πηγές
eisatopon.blogspot.gr (μόνο 1, Τόγκα τόμος Β')
e-library.iep.edu.gr (μόνο 19, με το λογότυπο του ΙΕΠ)
mathematica.gr (μόνο 4,των Θαρραλίδη, Καπελλίδη και Ρίζου)
users.sch.gr/xdemirtzoglou  (μόνο 2, του Καζαντζή)
parmenides52.blogspot.gr , parmenides51.blogspot.gr (τα υπόλοιπα 40+ βιβλία)


Ευχαριστούμε την βοήθειά τους, για τα αρχεία με την ένδειξη

σελιδοδείκτες* =  τον Δημήτρη Συκιά (3euk1l4.blogspot.gr) [πρόσθεσε σελιδοδείκτες στο pdf]
σε ανάλυση 1200 dpi  = τον Ηλία Κουγιάνο


Αναλυτικά το ποιος σκάναρε τι, αναφέρεται στις καρτέλες στις οποίες συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω αρχεία και είναι οι εξής:

Υ.Γ. Όποιος έχει ήδη σκανάρει κάποιο παλιό εξαντλημένο βιβλίο Μαθηματικών και είναι διατεθειμένος να το μοιραστεί μαζί μας δημόσια για να διασωθεί, ας επικοινωνήσει με το parmenides51 παπάκι gmail.com

1 σχόλιο:

 1. Συγχαρητήρια για την απίστευτη προσπάθεια να σκαναριστούν αυτά τα βιβλία! Προσωπικά, υπερευχαριστώ αυτούς που σκανάρισαν τα καταπληκτικά βιβλία του Δ. Χατζόπουλου, Ανώτερα Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και Διαφορικές Εξισώσεις, γιατί είναι αδύνατον να βρεθούν στα βιβλιοπωλεία σήμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή