υλικό για το σχολείο, για μαθητές επιπλέον υλικό, για καθηγητές + ρομαντικούς χρήσιμα / προσωπικό υλίκο
Μαθηματικά
- Άλγεβρα Α' + Β' Λυκείου
+ Μαθηματικά Β' Προσανατολισμού

- Γ' Λυκείου

Γεωμετρία

ΕΠΑΛ
η σελίδα των ΕΠΑΛ

- τα φυλλάδιά μου
- λύσεις τράπεζας θεμάτων Α' Β'
- κριτήρια ΚΕΕ
- σχολικά βιβλία (ΥΚ)
- διδακτέα + εξεταστέα ύλη
- ενδοσχολικές / πανελλαδικές 1999- / ΟΕΦΕ
- παλιά σχολικά βιβλία
- πρόσφατα βιβλία
- διπλωματικές εργασίες
- πρόσφατα άρθρα

παλιά βοηθήματα
- Άλγεβρας πριν το 1980
- Άλγεβρας μετά το 1980
- Αριθμητικής Θεωρητικής
- Αριθμοθεωρίας
- Τριτοβάθμιας

- εργασίες + διατριβές

- θέματα εισαγωγικών 1945-2001

- βιβλία κι εργασίες Α.Κυριακόπουλου

- η γωνιά της Φυσικής
- Romanian Mathematical Magazine problem collections


- μαθηματικές εκδηλώσεις
- ανήσυχοι μαθηματικοί, παραρτήματα ΕΜΕ
- αναζήτηση σε βιβλιοθήκες
- παλαιοβιβλιοπωλεία με Μαθηματικά
- βιβλιογραφίες
- βιογραφίες
- μεγάλοι Δάσκαλοι

- τα φυλλάδιά μου
- υλικό μου στο mathematica.gr
- δεν ξεχνώ
- προτεινόμενα βιβλία
- βιβλίο επισκεπτών

- πρόγραμμα αγωγής υγείας
- κάθε φορά που κάνεις αυτό...

προβολή και ανάδειξη εργασιών ελλήνων μαθηματικών (φηφιακή διάσωση και ελεύθερη πρόσβαση σε εξαντλημένα αρχεία σκαναρισμένα)

Άλγεβρα Γεωμετρία + Τριγωνομετρία φροντιστηριακά φυλλάδια μαθηματικά περιοδικά
βοηθήματα
- Άλγεβρας πριν το 1980
- Άλγεβρας μετά το 1980
- Αριθμητικής Θεωρητικής
- Αριθμοθεωρίας
- Τριτοβάθμιας

- εργασίες + διατριβές

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

''για την αγάπη των μαθηματικών''
βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

- Κιβωτός Εργασιών Γεωμετρίας

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

σχολικές Γεωμετρίες 1940-2018
τετράδια γνωστών Γεωμετρών
ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίας

''για τους ρομαντικους της γεωμετρίας''
Φροντιστήριο Αττικόν
Μηναίο Δελτίο Θεμάτων 1968-

Φροντιστήριο Βασιλειάδη
Κόσμος του Σπουδαστή 1966-

Φροντιστήριο Πάλλα
Ετήσιο Δελτίο Θεμάτων 1947-80

λοιπά φροντιστηριακά φυλλάδια

από την σελίδα ''για την αγάπη των μαθηματικών''
ηλεκτρονικά
- η Στήλη των Μαθηματικών
- λοιπά ηλεκτρονικά μαθηματικά περιοδικά

έντυπα
μαθηματικά περιοδικά 1916-

''για την αγάπη των μαθηματικών''

όλα τα σκαναρισμένα βιβλία αλφαβητικά ανά συγγραφέα

Εδώ θα συγκεντρώνω τα άπαντα των σκαναρισμένων βιβλίων κι εργασιών που έχουν ανέβει στην Αγάπη των Μαθηματικών (και δεν αφορούν Γεωμετρία κάθε είδους και Τριγωνομετρία) για να τα βρίσκετε μαζεμένα.

Τα σχολικά βιβλία συγκεντρώνονται της Γεωμετρίας εδώ και των υπολοίπων Μαθηματικών  εδώ.
Τα μαθηματικά περιοδικά συγκεντρώνονται εδώ και τα Ετήσια Δελτία του Πάλλα εδώ.

Όπου αναγράφεται η ένδειξη νέα έκδοση, αυτό σημαίνει οτι το αρχικό pdf αντικαταστάθηκε από βελτιωμένο pdf, πχ. από 2 σελίδες ανά σελίδα έγινε μια σελίδα ανά σελίδα.

Δείτε την αντίστοιχη σελίδα στους Ρομαντικούς της Γεωμετρίας, όπου συγκεντρώνονται τα αρχεία Γεωμετρίας και Τριγωνομετρίας. Οι διατριβές, λόγω ιδιαιτερότητας έχουν ανέβει και στις δυο αυτές σελίδες.

Όσοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στις σελίδες μου, αναγράφονται αλφαβητικά στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.


 1. Αραχωβίτης Κώστας - Ασκήσεις λελυμέναι και θεωρία άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1950
 2. Αυδής Ιωάννης - Περί των επιπέδων ομογραφιών και ψευδομολογιών 1961 (διατριβή) 
 3. Βασιλείου Φ.- Μαθήματα Ανωτέρων Μαθηματικών Ι  1968
 4. Βουκούτης Ναπολέων - Ακολουθίες
 5. Βουκούτης Ναπολέων - Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Β΄Λυκείου 1978
 6. Γουβίτσας Δημήτρης - Μέθοδοι, Ασκήσεις στις Ακολουθίες 1984
 7. Γουβίτσας Δημήτρης - Μέθοδοι, Ασκήσεις στις Συναρτήσεις 1984
 8. Δαμίγος Εμμανουήλ - Μονογραφία 1970
 9. Δόρτσιος Κώστας - Μια απλή άσκηση 2006
 10. Ευμορφόπουλος Κ. - Στοιχεία Μαθηματικής Λογικής, Μαθηματικός Συλλογισμός, Γεωμετρικοί Τόποι, Γεωμετρικαί Κατασκευαί
 11. Ζερβός Σπύρος - Θεωρία των Συνόλων και Αφηρημένα Μαθηματικα 1968
 12. Ζερβός Σπύρος - Τι μπορούν να μας πούνε τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες; 1991
 13. Θαρραλίδης Λεωνίδας - Το Sudoku από το Α ως το Ψ 2005
 14. Καζαντζης Θεόδωρος - Άλγεβρα, A τόμος  1974
 15. Καζαντζης Θεόδωρος - Άλγεβρα, Β τόμος  1974
 16. Καζαντζής θεόδωρος - Ασκήσεις Αναλύσεως Α 1978
 17. Κανέλλος Σπύρος - Άλγεβρα δια τα Λύκεια Α (ΙΕΠ) (1η) 1966
 18. Κανέλλος Σπύρος  Άλγεβρα δια τα Λύκεια Β (2η) 
 19. Κανέλλος Σπύρος  Άλγεβρα δια τα Λύκεια Γ 1967
 20. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Άλγεβρας Α 1970
 21. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1968
 22. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Άλγεβρας Β 1971
 23. Κανέλλος Σπύρος - Θέματα Άλγεβρας Β΄Λυκείου 1981
 24. Κανέλλος Σπύρος - Λογισμός των Πιθανοτήτων 1952
 25. Κανέλλος Σπύρος - Μαθήματα Άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1954
 26. Κανέλλος Σπύρος - Μαθήματα Άλγεβρας Β (ΙΕΠ) (2η) 1958
 27. Κανέλλος Σπύρος - Συμπλήρωμα Άλγεβρας 1963
 28. Καπελλίδης Σπύρος - Σημειώσεις στη Θεωρία Συνόλων (2.1 εκδ. 20.9,2017) (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή)
 29. Κισκύρας Νίκος - Το διάστημα, ο χώρος 1991
 30. Κοντός Νικόλαος - Μαθηματικά Β΄ Λυκείου, Μιγαδικοί (ΙΕΠ)
 31. Κορνηλάκης Βασίλης - Νεώτερη άλγεβρα για τη μέση εκπαίδευση (ΙΕΠ) 1981
 32. Κουτουμάνος Απόστολος - Σμήνη Ευθειών των οποίων αι ανάπτυκται επιφάνειαι τέμνουν προσδιοριστέαν επιφάνειαν κατά γραμμάς Tchebychef 1952 (διατριβή) 
 33. Κυράννης Ν. - Ασκήσεις Αναλύσεως  1933 (ολοκληρώματα)
 34. Κυριακόπουλος Αντώνης - Άλγεβρα Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου  1977 (Άλγεβρα για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις του Λυκείου)
 35. Κυριακόπουλος Αντώνης -  Ασκήσεις Άλγεβρας Α΄Λυκείου, Φυλλάδιο 1 - Πραγματικοί Αριθμοί 1995
 36. Κυριακόπουλος Αντώνης -  Ασκήσεις Ανάλυσης, Φυλλάδια 1-3 1993
 37. Κυριακόπουλος Αντώνης - Γενικές Ασκήσεις Άλγεβρας (Σειρά Α' και Β') 1977
 38. Κυριακόπουλος Αντώνης - Θεωρία Συνόλων  1973
 39. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματικά Β΄ Λυκείου Θετ. Κατεύθυνσης 3, Θεωρία Αριθμών
 40. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματική Λογική (2η) 1977
 41. Κυριακόπουλος Αντώνης - Προκαταρκτικά Μαθήματα 1ης και 4ης Δέσμης
 42. Κυριακόπουλος Αντώνης - Στατιστική 2000 (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή)
 43. Κυριακόπουλος Αντώνης - Υποψηφιακαί Ασκήσεις Άλγεβρας 1ο, Πραγματικοί - Μιγαδικοί Αριθμοί1975
 44. Κυριακόπουλος Αντώνης - Υποψηφιακαί Ασκήσεις Ανάλυσης 1ο, Ακολουθίες-Σειρές 1976
 45. Κυριακόπουλος Αντώνης, Κυβερνήτου Κρυσταλλένη - Μιγαδικοί Αριθμοί 1986
 46. Κυριακόπουλος Αντώνης, Κυβερνήτου Κρυσταλλένη - Πίνακες, Γρ. Συστήματα, Ορίζουσες 1986
 47. Λαδόπουλος Παναγιώτης - Περί κινητότητας γεωμετρικών σχηματισμών 1947 (διατριβή) 
 48. Λιβέρης Διονύσιος - Μαθήματα Άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1953
 49. Λιβέρης Διονύσιος - Φροντιστηριακή Άλγεβρα Α (ΙΕΠ) 1963
 50. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα Ι (2η) 1975
 51. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα ΙΙ (2η) 1978
 52. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα ΙΙΙ (2η) 1983
 53. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα ΙV (νέα) 1972
 54. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα V (νέα) 1974
 55. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα VI (νέα) 1977
 56. Μαντάς Ιωάννης - 1000 Γενικές Ασκήσεις Άλγεβρας 1  1971
 57. Μαντάς Ιωάννης - 1000 Γενικές Ασκήσεις Άλγεβρας 2 1971
 58. Μαντάς Ιωάννης - Λύσεις 1000 Γενικων Ασκήσεων Άλγεβρας 1  1975
 59. Μαντάς Ιωάννης - Λύσεις 1000 Γενικων Ασκήσεων Άλγεβρας 2
 60. Μαντάς Ιωάννης -  Άλγεβρα 1 1971
 61. Μαντάς Ιωάννης -  Άλγεβρα 2 1971
 62. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 1  1971
 63. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 1Α 1971 (λύσεις του 1)
 64. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 2 1974
 65. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 2Α 1975 (λύσεις του 2)
 66. Μαραγκάκης & Κατσοπρινάκης - Αλγεβρικαί εξισώσεις (ΙΕΠ) 1973
 67. Mήττας Ιωάννης - Γινόμενα μιγαδικών αριθμών  1958
 68. Μπακούρος Γεώργιος - Περί Ριζών (ΙΕΠ) 1955
 69. Μπακούρος Γεώργιος - Αλγεβρικά Προβλήματα Κινήσεως (ΙΕΠ) 1956
 70. Μπαλλής Στέφανος - Άλγεβρα
 71. Μπαρμπαστάθης Χρίστος, Σταύρακας Απόστολος - Ασκήσεις Θεωρητικής Αριθμητικης (ΙΕΠ) 1953
 72. Μπασογιάννης Αθανάσιος - Πολυώνυμα (Δ')
 73. Μπίτης Γρηγόρης  - Ασκήσεις Ανώτερων Μαθηματικών Ι 1973
 74. Μπίτης Γρηγόρης  - Ασκήσεις Ανώτερων Μαθηματικών ΙΙ 1973
 75. Μπρίκας Μαυρίκιος - Το βοεικόν πρόβλημα του Αρχιμήδους 1976 (ανάτυπο)
 76. Νικολάου Νικόλαος - Θεωρητική Αριθμητική (6η) 1954
 77. Πάλλας Αριστείδης - Απόλυτοι Τιμαί 
 78. Πάλλας Αριστείδης - Μεγάλη Άλγεβρα Α΄ (4η) 1971
 79. Πάλλας Αριστείδης - Μετρικοί τύποι διανυσμάτων εις τoν χώρον των ν διαστάσεων 1941 (διατριβή)
 80. Πανάκης Ιωάννης - Αλγεβρικός Λογισμός, τόμος Α
 81. Πανάκης Ιωάννης - Άλγεβρα Β (ΙΕΠ) 1966
 82. Παπαγιάννης Ορέστης - Λυμενες ασκήσεις 5, πολυώνυμα 1976
 83. Παπανικολάου Γεώργιος - Νεωτέρα Άλγεβρα Α 1964
 84. Παπανικολάου Γεώργιος - Νεωτέρα Άλγεβρα Β 1964
 85. Παχής Στέλιος - Mαθηματική Επαγωγή (ΙΕΠ) (1η) 1965
 86. Παχής Στέλιος - Μαθηματική Επαγωγή (2η)
 87. Παχής & Τσιράκης - Μιγαδικοί Αριθμοί
 88. Πνευματικός Νικόλαος - Άλγεβρα 1972
 89. Πνευματικός Νικόλαος - 950 Ασκήσεις Άλγεβρας 1973 (λύσεις)
 90. Πνευματικός Νικόλαος - Ανάλυσις 1974 (Άλγεβρα τόμος 2)
 91. Πνευματικός Νικόλαος - Απόλυτοι τιμαί
 92. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Αλγεβρικών Δομών
 93. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθηματική Ανάλυση 1986
 94. Πνευματικός Νικόλαος - Μιγαδικοί Αριθμοί
 95. Πνευματικός Νικόλαος - Στοιχεία Αλγεβρικών Δομών 1979
 96. Ρίζος Γιώργος - Οι περιπέτειες του προβλήματος στα σχολικά μαθηματικά 2005
 97. Ρίζος Γιώργος - Στον δρόμο για τον PISA 2009
 98. Σαββαΐδης Βάσος - Ακολουθίαι πραγματικών αριθμών  1971
 99. Σαββαϊδης & Κυριακόπουλος - Ασκήσεις συνόλων λελυμέναι Α΄ Λυκείου (ΙΕΠ) 1966
 100. Σαρακιώτης Ηλίας - Στοιχεία Συνόλων (ΙΕΠ) 1967
 101. Σταυρόπουλος Ποθητός - Γενικά Μαθηματικά 1956
 102. Σταυρόπουλος Ποθητός - Περί των ευθυγράμμων διαμέτρων των αλγεβρικών καμπυλών τάξεως 2ν+1  1954 (ανάτυπο)
 103. Στάϊκος Βασίλειος - Ασκήσεις Μαθηματικής Αναλύσεως Ι  1971
 104. Στάϊκος Βασίλειος, Κούτρα-Σταϊκου Βασιλική - Σύγχρονα Προπανεπιστημιακά Μαθηματικά 1972
 105. Σταυρουλάλης Γ.Δ. - Λύσεις Ασκήσεων Συμπληρώματος Νεοτέρων Μαθηματικών
 106. Τόγκας Πέτρος - Άλγεβρα και συμπλήρωμα άλγεβρας τόμος Α (25η)
 107. Τόγκας Πέτρος - Άλγεβρα και συμπλήρωμα άλγεβρας τόμος Β  (15η)
 108. Τόγκας Πέτρος - Άλγεβρα και συμπλήρωμα άλγεβρας (δίτομο) (13η) (σε ανάλυση 1200 dpi με σελιδοδείκτες* + optimized)
 109. Χατζής Γεώργιος - Άλγεβρα Β' (ΙΕΠ) 1947
 110. Χατζής Γεώργιος - Θεωρητική Αριθμητική (ΙΕΠ)  1945
 111. Χατζόπουλος Δ. - Ανώτερα Μαθηματικά Ι 1978
 112. Χατζόπουλος Δ. - Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ 1978 
 113. Χατζόπουλος Δ. - Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙΙ 1978 
 114. Χατζόπουλος -  Διαφορικαί Εξισώσεις (στ) 1978
 115. Χατζιδάκις Ιωάννης - Περί της κάμψεως των επιφανειών 1895 (διατριβή)


πηγές
eisatopon.blogspot.gr (μόνο 1, Τόγκα τόμος Β')
e-library.iep.edu.gr (μόνο 19, με το λογότυπο του ΙΕΠ)
mathematica.gr (μόνο 4,των Θαρραλίδη, Καπελλίδη και Ρίζου)
users.sch.gr/xdemirtzoglou  (μόνο 2, του Καζαντζή)
parmenides52.blogspot.gr , parmenides51.blogspot.gr (τα υπόλοιπα 40+ βιβλία)


σελιδοδείκτες από τον Δημήτρη Συκιά*
σε ανάλυση 1200 dpi  = από τον Ηλία Κουγιάνο

Αναλυτικά το ποιος σκάναρε τι, αναφέρεται στις καρτέλες στις οποίες συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω αρχεία και είναι οι εξής:

Υ.Γ. Όποιος έχει ήδη σκανάρει κάποιο παλιό εξαντλημένο βιβλίο Μαθηματικών και είναι διατεθειμένος να το μοιραστεί μαζί μας δημόσια για να διασωθεί, ας επικοινωνήσει με το parmenides51 παπάκι gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου