Σελίδες

όλα τα σκαναρισμένα βιβλία

Εδώ θα συγκεντρώνω τα άπαντα των σκαναρισμένων βιβλίων κι εργασιών που έχουν ανέβει στην Αγάπη των Μαθηματικών (και δεν αφορούν Γεωμετρία κάθε είδους και Τριγωνομετρία) για να τα βρίσκετε μαζεμένα.

Τα σχολικά βιβλία συγκεντρώνονται της Γεωμετρίας εδώ και των υπολοίπων Μαθηματικών  εδώ.
Τα μαθηματικά περιοδικά συγκεντρώνονται εδώ και τα Ετήσια Δελτία του Πάλλα εδώ.

Όπου αναγράφεται η ένδειξη νέα έκδοση, αυτό σημαίνει οτι το αρχικό pdf αντικαταστάθηκε από βελτιωμένο pdf, πχ. από 2 σελίδες ανά σελίδα έγινε μια σελίδα ανά σελίδα.

Δείτε την αντίστοιχη σελίδα στους Ρομαντικούς της Γεωμετρίας, όπου συγκεντρώνονται τα αρχεία Γεωμετρίας και Τριγωνομετρίας. Οι διατριβές, λόγω ιδιαιτερότητας έχουν ανέβει και στις δυο αυτές σελίδες.

Όσοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στις σελίδες μου, αναγράφονται αλφαβητικά στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.


 1. Αποστολάτος Νικόλαος - Θέματα Αναλύσεως ΕΚΠΑ Οκτ. 1956 (φροντιστήρια Δενδρινού)
 2. Αραχωβίτης Κώστας - Ασκήσεις λελυμέναι και θεωρία άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1950
 3. Αυδής Ιωάννης - Περί των επιπέδων ομογραφιών και ψευδομολογιών 1961 (διατριβή) 
 4. Αυδής Ιωάννης - Συμβολή εις την Σπουδήν των Στοιχειωδών Μαθηματικών, Β' Στοιχειώδης Άλγεβρα 1955
 5. Βασιλείου Φ.- Μαθήματα Ανωτέρων Μαθηματικών Ι  1968
 6. Βασιλείου Φίλων - Φιλοσοφία των μαθηματικών 1971
 7. Βικάτος Π., Τάβλας Ι. - Ανισότητες 1977
 8. Βουκούτης Ναπολέων - Ακολουθίες
 9. Βουκούτης Ναπολέων - Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Β΄Λυκείου 1978
 10. Βουκούτης Ναπολέων - Πολυώνυμα
 11. Βουκούτης Ναπολέων  - Σειρές
 12. Γουβίτσας Δημήτρης - Μέθοδοι, Ασκήσεις στις Ακολουθίες 1984
 13. Γουβίτσας Δημήτρης - Μέθοδοι, Ασκήσεις στις Συναρτήσεις 1984
 14. Δαμίγος Εμμανουήλ - Μονογραφία 1970
 15. Δόρτσιος Κώστας - Μια απλή άσκηση 2006
 16. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία - Τα Μαθηματικά μου, 1952 [ΕΜΕ]
 17. Ευμορφόπουλος Κ. - Στοιχεία Μαθηματικής Λογικής, Μαθηματικός Συλλογισμός, Γεωμετρικοί Τόποι, Γεωμετρικαί Κατασκευαί
 18. Ζερβός Παναγιώτης - Επί του προβλήματος του Monge 1905 (διατριβή)
 19. Ζερβός Σπύρος - Θεωρία των Συνόλων και Αφηρημένα Μαθηματικα 1968
 20. Ζερβός Σπύρος - Τι μπορούν να μας πούνε τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες; 1991
 21. Ζουριδάκης Νίκος -  Ο Εβαριστ Γκαλουά (βιογραφία) 1982
 22. Θαρραλίδης Λεωνίδας - Το Sudoku από το Α ως το Ψ 2005
 23. Καζαντζης Θεόδωρος - Άλγεβρα, A τόμος  1974
 24. Καζαντζης Θεόδωρος - Άλγεβρα, Β τόμος  1974
 25. Καζαντζής θεόδωρος - Ασκήσεις Αναλύσεως Α 1978
 26. Καμπούκος Κυριάκος & Τασσόπουλος Γιώργος - Μαθηματική Ανάλυση 1, Α Δέσμη 1993
 27. Κανέλλος Σπύρος - Άλγεβρα δια τα Λύκεια Α (ΙΕΠ) (1η) 1966
 28. Κανέλλος Σπύρος  Άλγεβρα δια τα Λύκεια Β (2η) 
 29. Κανέλλος Σπύρος  Άλγεβρα δια τα Λύκεια Γ 1967
 30. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Άλγεβρας Α 1970
 31. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1968
 32. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Άλγεβρας Β 1971
 33. Κανέλλος Σπύρος - Θέματα Άλγεβρας Β΄Λυκείου 1981
 34. Κανέλλος Σπύρος - Θεωρία του Μέτρου των Συνόλων 1951
 35. Κανέλλος Σπύρος - Λογισμός των Πιθανοτήτων 1952
 36. Κανέλλος Σπύρος - Μαθήματα Άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1954
 37. Κανέλλος Σπύρος - Μαθήματα Άλγεβρας Β (ΙΕΠ) (2η) 1958
 38. Κανέλλος Σπύρος - Συμπλήρωμα Άλγεβρας 1963  (λύσεις)
 39. Κανέλλος Σπύρος Λύσεις των Ασκήσεων Συμπληρώματος Άλγεβρας (Συμπλήρωμα Άλγεβρας)
 40. Καπελλίδης Σπύρος - Σημειώσεις στη Θεωρία Συνόλων (2.1 εκδ. 20.9,2017) (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή)
 41. Κισκύρας Νίκος - Το διάστημα, ο χώρος 1991
 42. Κοντός Νικόλαος - Μαθηματικά Β΄ Λυκείου, Μιγαδικοί (ΙΕΠ)
 43. Κορνηλάκης Βασίλης - Νεώτερη άλγεβρα για τη μέση εκπαίδευση (ΙΕΠ) 1981
 44. Κουτουμάνος Απόστολος - Σμήνη Ευθειών των οποίων αι ανάπτυκται επιφάνειαι τέμνουν προσδιοριστέαν επιφάνειαν κατά γραμμάς Tchebychef 1952 (διατριβή) 
 45. Κυράννης Ν. - Ασκήσεις Αναλύσεως  1933 (ολοκληρώματα)
 46. Κυριακόπουλος Αντώνης - Άλγεβρα Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου  1977 (Άλγεβρα για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις του Λυκείου)
 47. Κυριακόπουλος Αντώνης -  Ασκήσεις Άλγεβρας Α΄Λυκείου, Φυλλάδιο 1 - Πραγματικοί Αριθμοί 1995
 48. Κυριακόπουλος Αντώνης -  Ασκήσεις Ανάλυσης, Φυλλάδια 1-3 1993
 49. Κυριακόπουλος Αντώνης - Γενικές Ασκήσεις Άλγεβρας (Σειρά Α' και Β') 1977
 50. Κυριακόπουλος Αντώνης - Θεωρία Συνόλων  1973
 51. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματικά Β΄ Λυκείου Θετ. Κατεύθυνσης 3, Θεωρία Αριθμών
 52. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματική Λογική (2η) 1977
 53. Κυριακόπουλος Αντώνης - Προκαταρκτικά Μαθήματα 1ης και 4ης Δέσμης
 54. Κυριακόπουλος Αντώνης - Στατιστική 2000 (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή)
 55. Κυριακόπουλος Αντώνης - Υποψηφιακαί Ασκήσεις Άλγεβρας 1ο, Πραγματικοί - Μιγαδικοί Αριθμοί1975
 56. Κυριακόπουλος Αντώνης - Υποψηφιακαί Ασκήσεις Ανάλυσης 1ο, Ακολουθίες-Σειρές 1976
 57. Κυριακόπουλος Αντώνης, Κυβερνήτου Κρυσταλλένη - Μιγαδικοί Αριθμοί 1986
 58. Κυριακόπουλος Αντώνης, Κυβερνήτου Κρυσταλλένη - Πίνακες, Γρ. Συστήματα, Ορίζουσες 1986
 59. Λαδόπουλος Παναγιώτης - Περί κινητότητας γεωμετρικών σχηματισμών 1947 (διατριβή)
 60. Λαμπρόπουλος Νικόλαος - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου, τεύχος Α (Δεσμών) (2σε1)
 61. Λαμπρόπουλος Νικόλαος - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου, τεύχος Β (Δεσμών) (2σε1)
 62. Λαμπρόπουλος Νικόλαος - Άλγεβρα Β΄ Λυκείου, τεύχος Α (Δεσμών) (2σε1)
 63. Λαμπρόπουλος Νικόλαος - Άλγεβρα Β΄ Λυκείου, τεύχος Β (Δεσμών) (2σε1)
 64. Λάμπρου Χρήστος, Κωσταράς Δημοσθένης - Συναρτήσεις 1, συναρτησιακές εξισώσεις 1978 
 65. Λιβέρης Διονύσιος - Δυο θέματα των στοιχειωδών μαθηματικών 1952
 66. Λιβέρης Διονύσιος - Μαθήματα Άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1953
 67. Λιβέρης Διονύσιος - Φροντιστηριακή Άλγεβρα Α (ΙΕΠ) 1963
 68. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα Ι (2η) 1975
 69. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα ΙΙ (2η) 1978
 70. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα ΙΙΙ (2η) 1983
 71. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα ΙV (νέα) 1972
 72. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα V (νέα) 1974
 73. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα VI (νέα) 1977
 74. Μάγειρας Παναγιώτης - Εισαγωγή εις την Αριθμοθεωρίαν, μέρος 1ο 1964
 75. Μαμούρης Αθανάσιος - Συναρτήσεις 1977
 76. Μαντάς Ιωάννης - 1000 Γενικές Ασκήσεις Άλγεβρας 1  1971
 77. Μαντάς Ιωάννης - 1000 Γενικές Ασκήσεις Άλγεβρας 2 1971
 78. Μαντάς Ιωάννης - Λύσεις 1000 Γενικων Ασκήσεων Άλγεβρας 1  1975
 79. Μαντάς Ιωάννης - Λύσεις 1000 Γενικων Ασκήσεων Άλγεβρας 2
 80. Μαντάς Ιωάννης -  Άλγεβρα 1 1971
 81. Μαντάς Ιωάννης -  Άλγεβρα 2 1971
 82. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 1  1971
 83. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 1Α 1971 (λύσεις του 1)
 84. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 2 1974
 85. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 2Α 1975 (λύσεις του 2)
 86. Μαραγκάκης Μανόλης - Αλγεβρικά Θέματα 1981 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 87. Μαραγκάκης Μανόλης - Στοιχεία Μιγαδικών Αριθμών 1995
 88. Μαραγκάκης & Κατσοπρινάκης - Αλγεβρικαί εξισώσεις (ΙΕΠ) 1973
 89. Μαρίνης Στέλιος & Παπανικολάου Πλάτωνας, Παράγωγοι Ά Δέσμης 1995
 90. Mήττας Ιωάννης - Γινόμενα μιγαδικών αριθμών  1958
 91. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Μαθηματικά Θέματα Α, Β 1955
 92. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Περί Συνόλων ΕΜΕ
 93. Μπακούρος Γεώργιος - Περί Ριζών (ΙΕΠ) 1955
 94. Μπακούρος Γεώργιος - Αλγεβρικά Προβλήματα Κινήσεως (ΙΕΠ) 1956
 95. Μπαλλής Στέφανος - Άλγεβρα
 96. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Μεγάλη Άλγεβρα Α
 97. Μπαρμπαστάθης Χρίστος, Σταύρακας Απόστολος - Ασκήσεις Θεωρητικής Αριθμητικης (ΙΕΠ) 1953
 98. Μπασογιάννης Αθανάσιος - Πολυώνυμα (Δ')
 99. Μπίτης Γρηγόρης  - Ασκήσεις Ανώτερων Μαθηματικών Ι 1973
 100. Μπίτης Γρηγόρης  - Ασκήσεις Ανώτερων Μαθηματικών ΙΙ 1973
 101. Μπρίκας Μαυρίκιος - Το βοεικόν πρόβλημα του Αρχιμήδους 1976 (ανάτυπο)
 102. Νικολάου Νικόλαος - Θεωρητική Αριθμητική (6η) 1954
 103. Νικολάου Νικόλαος - Στοιχειώδης Μαθηματική Φυσική (1η) 1931
 104. Νικολάου Νικόλαος - Συμπλήρωμα Μεγάλης Άλγεβρας (1η) 
 105. Νικολάου Νικόλαος - Φροντιστηριακά Μαθηματικά Θέματα Α΄ 1939
 106. Νικολάου Νικόλαος - Φροντιστηριακά Μαθηματικά Θέματα Β' 1947  (λύσεις του Α')
 107. Ντόκας Λάμπρος - Μαθήματα κλασσικής αναλύσεως  1 1973
 108. Ντόκας Λάμπρος - Μαθήματα κλασσικής αναλύσεως 2 1973
 109. Ντόκας Λάμπρος - Μαθήματα συγχρόνου αναλύσεως  1973
 110. Πάλλας Αριστείδης - Απόλυτοι Τιμαί  ΕΜΕ
 111. Πάλλας Αριστείδης - Γενικαί Ασκήσεις Άλγεβρας Α'
 112. Πάλλας Αριστείδης - Γενικαί Ασκήσεις Άλγεβρας Β'
 113. Πάλλας Αριστείδης - Διανυσματική Ερμηνεία του χώρου ν διαστάσεων 1970
 114. Πάλλας Αριστείδης - Μεγάλη Άλγεβρα Α΄ (4η) 1971
 115. Πάλλας Αριστείδης - Μεγάλη Άλγεβρα Α΄, Λύσεις (4η) 1971
 116. Πάλλας Αριστείδης - Μετρικοί τύποι διανυσμάτων εις τoν χώρον των ν διαστάσεων 1941 (διατριβή)
 117. Πανάκης Ιωάννης - Αλγεβρικός Λογισμός, τόμος Α
 118. Πανάκης Ιωάννης - Άλγεβρα Β (ΙΕΠ) 1966
 119. Παντελίδης Γεωργίου - Εισαγωγή εις την συναρτησιακήν ανάλυσιν, χώροι Hilbert 1971
 120. Παπαγιάννης Ορέστης - Λυμενες ασκήσεις 5, πολυώνυμα 1976
 121. Παπαϊωάννου Κ. - Συμπλέγματα Καμπυλών, Συμπλέγματα Ευθειών 1930 (διατριβή)
 122. Παπαμιχαήλ Δ. - Συμβολή εις την Θεωρίαν των Καμπυλών 1959 (διατριβή)
 123. Παπανικολάου Γεώργιος - Μαθήματα Άλγεβρας 7η 1960
 124. Παπανικολάου Γεώργιος - Νεωτέρα Άλγεβρα Α 1964
 125. Παπανικολάου Γεώργιος - Νεωτέρα Άλγεβρα Β 1964
 126. Παχής Στέλιος - Mαθηματική Επαγωγή (ΙΕΠ) (1η) 1965
 127. Παχής Στέλιος - Μαθηματική Επαγωγή (2η)
 128. Παχής & Τσιράκης - Μιγαδικοί Αριθμοί
 129. Πνευματικός Νικόλαος - Άλγεβρα 1972
 130. Πνευματικός Νικόλαος - 950 Ασκήσεις Άλγεβρας 1973 (λύσεις)
 131. Πνευματικός Νικόλαος - Ανάλυσις 1974 (Άλγεβρα τόμος 2)
 132. Πνευματικός Νικόλαος - Απόλυτοι τιμαί
 133. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Αλγεβρικών Δομών
 134. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Θεωρίας Συνόλων 1965
 135. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθηματική Ανάλυση 1986
 136. Πνευματικός Νικόλαος - Μιγαδικοί Αριθμοί
 137. Πνευματικός Νικόλαος - Στοιχεία Αλγεβρικών Δομών 1979
 138. Ρεμούνδος Γεώργιος - Επί τίνων σημείων της θεωρίας των αριθμών 1904 (διατριβή)
 139. Ρίζος Γιώργος - Οι περιπέτειες του προβλήματος στα σχολικά μαθηματικά 2005
 140. Ρίζος Γιώργος - Στον δρόμο για τον PISA 2009
 141. Σαββαΐδης Βάσος - Ακολουθίαι πραγματικών αριθμών  1971
 142. Σαββαϊδης & Κυριακόπουλος - Ασκήσεις συνόλων λελυμέναι Α΄ Λυκείου (ΙΕΠ) 1966
 143. Σακελλαρίου Νείλος - Η Αριθμητική Εγκυκλοπαιδικώς 1928 ΕΜΕ
 144. Σαρακιώτης Ηλίας - Στοιχεία Συνόλων (ΙΕΠ) 1967
 145. Σαραντόπουλος Σπυρίδων - Περί ενός Θεωρήματος του Landaou 1919 (διατριβή)
 146. Στάϊκος Βασίλειος - Ασκήσεις Μαθηματικής Αναλύσεως Ι  1971
 147. Στάϊκος Βασίλειος, Κούτρα-Σταϊκου Βασιλική - Σύγχρονα Προπανεπιστημιακά Μαθηματικά 1972
 148. Σταυρόπουλος Ποθητός - (1399) Ασκήσεις Άλγεβρας  (και σε ασπρόμαυρο αρχείο)
 149. Σταυρόπουλος Ποθητός - Γενικά Μαθηματικά 1956
 150. Σταυρόπουλος Ποθητός - Περί των ευθυγράμμων διαμέτρων των αλγεβρικών καμπυλών τάξεως 2ν+1  1954 (ανάτυπο, ΕΜΕ)
 151. Σταυρουλάκης Γ.Δ. - Λύσεις Ασκήσεων Συμπληρώματος Νεοτέρων Μαθηματικών
 152. Τασσόπουλος Γεώργιος - Πίνακες Ορίζουσες Συστήματα 1983
 153. Τασσόπουλος Γιώργος & Καμπούκος Κυριάκος  - Μαθηματική Ανάλυση 1, Α Δέσμη 1993
 154. Τόγκας Πέτρος - Άλγεβρα και συμπλήρωμα άλγεβρας τόμος Α (25η)
 155. Τόγκας Πέτρος - Άλγεβρα και συμπλήρωμα άλγεβρας τόμος Β  (15η)
 156. Τόγκας Πέτρος - Άλγεβρα και συμπλήρωμα άλγεβρας (δίτομο) (13η) (σε ανάλυση 1200 dpi με σελιδοδείκτες* + optimized)
 157. Τόγκας Πέτρος - Μαθηματικά,  Απεικονίσεις Συναρτήσεις
 158. Τόγκας Πέτρος - Μαθηματικά Δ Γυμνασίου, Άλγεβρα
 159. Τόγκας Πέτρος - Μοντέρνα Μαθηματικά,  Α' Τα σύνολα
 160. Χατζηανδρέου Μιχαήλ - Συμβολή εις την σπουδήν της Άλγεβρας 1966 [τριτοβάθμια]
 161. Χατζής Γεώργιος - Άλγεβρα Β' (ΙΕΠ) 1947
 162. Χατζής Γεώργιος - Θεωρητική Αριθμητική (ΙΕΠ)  1945
 163. Χατζόπουλος Δ. - Ανώτερα Μαθηματικά Ι 1978
 164. Χατζόπουλος Δ. - Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ 1978 
 165. Χατζόπουλος Δ. - Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙΙ 1978 
 166. Χατζόπουλος -  Διαφορικαί Εξισώσεις (στ) 1978
 167. Χατζιδάκις Ιωάννης - Περί της κάμψεως των επιφανειών 1895 
 168. Konrad Knopp - Θεωρία Συναρτήσεων Ι (ΕΜΕ 1970)

τυπολόγια (παλιά τυπολόγια)
 1. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία - Τα Μαθηματικά μου, 1952 [ΕΜΕ]
 2. Μανωλάκος Αλ. - Τυπολόγιον Γεωμετρίας (πρακτικής) 1956
 3. Σβερκός Κωνσταντίνος  - Τυπολόγιον Τριγωνομετρίας, Αθηναϊκόν Φροντιστήριο
 4. Φιλίππου Π. - Βασικαί Προτάσεις Γεωμετρίας, Αθηναϊκόν Φροντιστήριο
 5. Φροντιστήριο Ηράκλειτος - Θεμελιώδεις γνώσεις στα Μαθηματικά Γ΄Λυκείου, 1984
 6. Φροντιστήριο Μαντάς - Θεωρήματα και Τύποι 1977
 7. Φροντιστήριο Πάλλας - Τυπολόγιον Τριγωνομετρίας, Άλγεβρας, Γεωμετρίας, Συνόλων, Φυσικής, Χημείας

φυσική  (η γωνιά της Φυσικής)
 1. Κανέλλος Σπύρος - Ακουστική Οπτική 1965 (άλλο αρχείο pdf από ΙΕΠ) [περιέχει και Κυμάνσεις]
 2. Κανέλλος Σπύρος και Κουγιουμτζόπουλος Ηλίας - Προβλήματα Φυσικής βιβλίον 2, Κυμάνσεις, Ακουστική, Οπτική (λύσεις της Ακουστικής - Οπτικής του Σπύρου Κανέλλου: ) 1966
 3. Κανέλλος Σπύρος & Παπουτσάνης Ι. - Ηλεκτρισμός Πυρηνική 1968  (το 1972 νέα έκδοση με 2ο συγγραφέα τον Μποβιάτσου αντί του Παοπουτσάνη, εξώφυλλα)
 4. Μποβιάτσου Δ. και Γκούσκου Κ. - Προβλήματα Φυσικής βιβλίον 3, Ηλεκτρισμός Πυρηνική (λύσεις του Ηλεκτρισμός - Πυρηνική των Κανέλλου & Παπουτσάνη)
 5. Παπαγεωργίου Αθ. &  Παπαδόπουλος Στρατής - Μαθήματα Φυσικής, 1956
 6. Νικολάου Νικόλαος - Στοιχειώδης Μαθηματική Φυσική (1η) 1931

πηγές
eisatopon.blogspot.gr (μόνο 1, Τόγκα τόμος Β')
e-library.iep.edu.gr (μόνο 19, με το λογότυπο του ΙΕΠ)
mathematica.gr (μόνο 4,των Θαρραλίδη, Καπελλίδη και Ρίζου)
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/library/digitalLibrary (μόνο 5, των Ντόκα, Βασιλείου Φιλοσοφία, Παντελίδη)
users.sch.gr/xdemirtzoglou  (μόνο 2, του Καζαντζή)
parmenides52.blogspot.gr , parmenides51.blogspot.gr (τα υπόλοιπα 40+ βιβλία)


Ευχαριστούμε την βοήθειά τους, για τα αρχεία με την ένδειξη

σελιδοδείκτες* =  τον Δημήτρη Συκιά (3euk1l4.blogspot.gr) [πρόσθεσε σελιδοδείκτες στο pdf]
σε ανάλυση 1200 dpi  = τον Ηλία Κουγιάνο


Αναλυτικά το ποιος σκάναρε τι, αναφέρεται στις καρτέλες στις οποίες συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω αρχεία και είναι οι εξής:

Υ.Γ. Όποιος έχει ήδη σκανάρει κάποιο παλιό εξαντλημένο βιβλίο Μαθηματικών και είναι διατεθειμένος να το μοιραστεί μαζί μας δημόσια για να διασωθεί, ας επικοινωνήσει με το parmenides51 παπάκι gmail.com

2 σχόλια:

 1. Συγχαρητήρια για την απίστευτη προσπάθεια να σκαναριστούν αυτά τα βιβλία! Προσωπικά, υπερευχαριστώ αυτούς που σκανάρισαν τα καταπληκτικά βιβλία του Δ. Χατζόπουλου, Ανώτερα Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και Διαφορικές Εξισώσεις, γιατί είναι αδύνατον να βρεθούν στα βιβλιοπωλεία σήμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα αυτά που προσφέρετε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή