όλα τα σκαναρισμένα βιβλία

Εδώ θα συγκεντρώνω τα άπαντα των σκαναρισμένων βιβλίων κι εργασιών που έχουν ανέβει στην Αγάπη των Μαθηματικών (και δεν αφορούν Γεωμετρία κάθε είδους και Τριγωνομετρία) για να τα βρίσκετε μαζεμένα.

Τα σχολικά βιβλία συγκεντρώνονται της Γεωμετρίας εδώ και των υπολοίπων Μαθηματικών  εδώ.
Τα μαθηματικά περιοδικά συγκεντρώνονται εδώ και τα Ετήσια Δελτία του Πάλλα εδώ.

Όπου αναγράφεται η ένδειξη νέα έκδοση, αυτό σημαίνει οτι το αρχικό pdf αντικαταστάθηκε από βελτιωμένο pdf, πχ. από 2 σελίδες ανά σελίδα έγινε μια σελίδα ανά σελίδα.

Δείτε την αντίστοιχη σελίδα στους Ρομαντικούς της Γεωμετρίας, όπου συγκεντρώνονται τα αρχεία Γεωμετρίας και Τριγωνομετρίας. Οι διατριβές, λόγω ιδιαιτερότητας έχουν ανέβει και στις δυο αυτές σελίδες.

Όσοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στις σελίδες μου, αναγράφονται αλφαβητικά στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.


 1. Αραχωβίτης Κώστας - Ασκήσεις λελυμέναι και θεωρία άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1950
 2. Αυδής Ιωάννης - Περί των επιπέδων ομογραφιών και ψευδομολογιών 1961 (διατριβή) 
 3. Βασιλείου Φ.- Μαθήματα Ανωτέρων Μαθηματικών Ι  1968
 4. Βικάτος Π., Τάβλας Ι. - Ανισότητες 1977
 5. Βουκούτης Ναπολέων - Ακολουθίες
 6. Βουκούτης Ναπολέων - Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Β΄Λυκείου 1978
 7. Βουκούτης Ναπολέων - Πολυώνυμα
 8. Βουκούτης Ναπολέων  - Σειρές
 9. Γουβίτσας Δημήτρης - Μέθοδοι, Ασκήσεις στις Ακολουθίες 1984
 10. Γουβίτσας Δημήτρης - Μέθοδοι, Ασκήσεις στις Συναρτήσεις 1984
 11. Δαμίγος Εμμανουήλ - Μονογραφία 1970
 12. Δόρτσιος Κώστας - Μια απλή άσκηση 2006
 13. Ευμορφόπουλος Κ. - Στοιχεία Μαθηματικής Λογικής, Μαθηματικός Συλλογισμός, Γεωμετρικοί Τόποι, Γεωμετρικαί Κατασκευαί
 14. Ζερβός Παναγιώτης - Επί του προβλήματος του Monge 1905 (διατριβή)
 15. Ζερβός Σπύρος - Θεωρία των Συνόλων και Αφηρημένα Μαθηματικα 1968
 16. Ζερβός Σπύρος - Τι μπορούν να μας πούνε τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες; 1991
 17. Θαρραλίδης Λεωνίδας - Το Sudoku από το Α ως το Ψ 2005
 18. Καζαντζης Θεόδωρος - Άλγεβρα, A τόμος  1974
 19. Καζαντζης Θεόδωρος - Άλγεβρα, Β τόμος  1974
 20. Καζαντζής θεόδωρος - Ασκήσεις Αναλύσεως Α 1978
 21. Καμπούκος Κυριάκος & Τασσόπουλος Γιώργος - Μαθηματική Ανάλυση 1, Α Δέσμη 1993
 22. Κανέλλος Σπύρος - Άλγεβρα δια τα Λύκεια Α (ΙΕΠ) (1η) 1966
 23. Κανέλλος Σπύρος  Άλγεβρα δια τα Λύκεια Β (2η) 
 24. Κανέλλος Σπύρος  Άλγεβρα δια τα Λύκεια Γ 1967
 25. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Άλγεβρας Α 1970
 26. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1968
 27. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Άλγεβρας Β 1971
 28. Κανέλλος Σπύρος - Θέματα Άλγεβρας Β΄Λυκείου 1981
 29. Κανέλλος Σπύρος - Λογισμός των Πιθανοτήτων 1952
 30. Κανέλλος Σπύρος - Μαθήματα Άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1954
 31. Κανέλλος Σπύρος - Μαθήματα Άλγεβρας Β (ΙΕΠ) (2η) 1958
 32. Κανέλλος Σπύρος - Συμπλήρωμα Άλγεβρας 1963
 33. Καπελλίδης Σπύρος - Σημειώσεις στη Θεωρία Συνόλων (2.1 εκδ. 20.9,2017) (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή)
 34. Κισκύρας Νίκος - Το διάστημα, ο χώρος 1991
 35. Κοντός Νικόλαος - Μαθηματικά Β΄ Λυκείου, Μιγαδικοί (ΙΕΠ)
 36. Κορνηλάκης Βασίλης - Νεώτερη άλγεβρα για τη μέση εκπαίδευση (ΙΕΠ) 1981
 37. Κουτουμάνος Απόστολος - Σμήνη Ευθειών των οποίων αι ανάπτυκται επιφάνειαι τέμνουν προσδιοριστέαν επιφάνειαν κατά γραμμάς Tchebychef 1952 (διατριβή) 
 38. Κυράννης Ν. - Ασκήσεις Αναλύσεως  1933 (ολοκληρώματα)
 39. Κυριακόπουλος Αντώνης - Άλγεβρα Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου  1977 (Άλγεβρα για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις του Λυκείου)
 40. Κυριακόπουλος Αντώνης -  Ασκήσεις Άλγεβρας Α΄Λυκείου, Φυλλάδιο 1 - Πραγματικοί Αριθμοί 1995
 41. Κυριακόπουλος Αντώνης -  Ασκήσεις Ανάλυσης, Φυλλάδια 1-3 1993
 42. Κυριακόπουλος Αντώνης - Γενικές Ασκήσεις Άλγεβρας (Σειρά Α' και Β') 1977
 43. Κυριακόπουλος Αντώνης - Θεωρία Συνόλων  1973
 44. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματικά Β΄ Λυκείου Θετ. Κατεύθυνσης 3, Θεωρία Αριθμών
 45. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματική Λογική (2η) 1977
 46. Κυριακόπουλος Αντώνης - Προκαταρκτικά Μαθήματα 1ης και 4ης Δέσμης
 47. Κυριακόπουλος Αντώνης - Στατιστική 2000 (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή)
 48. Κυριακόπουλος Αντώνης - Υποψηφιακαί Ασκήσεις Άλγεβρας 1ο, Πραγματικοί - Μιγαδικοί Αριθμοί1975
 49. Κυριακόπουλος Αντώνης - Υποψηφιακαί Ασκήσεις Ανάλυσης 1ο, Ακολουθίες-Σειρές 1976
 50. Κυριακόπουλος Αντώνης, Κυβερνήτου Κρυσταλλένη - Μιγαδικοί Αριθμοί 1986
 51. Κυριακόπουλος Αντώνης, Κυβερνήτου Κρυσταλλένη - Πίνακες, Γρ. Συστήματα, Ορίζουσες 1986
 52. Λαδόπουλος Παναγιώτης - Περί κινητότητας γεωμετρικών σχηματισμών 1947 (διατριβή)
 53. Λάμπρου Χρήστος, Κωσταράς Δημοσθένης - Συναρτήσεις 1, συναρτησιακές εξισώσεις 1978 
 54. Λιβέρης Διονύσιος - Δυο θέματα των στοιχειωδών μαθηματικών 1952
 55. Λιβέρης Διονύσιος - Μαθήματα Άλγεβρας Α (ΙΕΠ) 1953
 56. Λιβέρης Διονύσιος - Φροντιστηριακή Άλγεβρα Α (ΙΕΠ) 1963
 57. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα Ι (2η) 1975
 58. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα ΙΙ (2η) 1978
 59. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα ΙΙΙ (2η) 1983
 60. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα ΙV (νέα) 1972
 61. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα V (νέα) 1974
 62. Μάγειρας Παναγιώτης - Αλγεβρικά Θέματα VI (νέα) 1977
 63. Μάγειρας Παναγιώτης - Εισαγωγή εις την Αριθμοθεωρίαν, μέρος 1ο 1964
 64. Μαμούρης Αθανάσιος - Συναρτήσεις 1977
 65. Μαντάς Ιωάννης - 1000 Γενικές Ασκήσεις Άλγεβρας 1  1971
 66. Μαντάς Ιωάννης - 1000 Γενικές Ασκήσεις Άλγεβρας 2 1971
 67. Μαντάς Ιωάννης - Λύσεις 1000 Γενικων Ασκήσεων Άλγεβρας 1  1975
 68. Μαντάς Ιωάννης - Λύσεις 1000 Γενικων Ασκήσεων Άλγεβρας 2
 69. Μαντάς Ιωάννης -  Άλγεβρα 1 1971
 70. Μαντάς Ιωάννης -  Άλγεβρα 2 1971
 71. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 1  1971
 72. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 1Α 1971 (λύσεις του 1)
 73. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 2 1974
 74. Μαντάς Ιωάννης -  Μαθηματικά 2Α 1975 (λύσεις του 2)
 75. Μαραγκάκης Μανόλης - Αλγεβρικά Θέματα 1981 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 76. Μαραγκάκης Μανόλης - Στοιχεία Μιγαδικών Αριθμών 1995
 77. Μαραγκάκης & Κατσοπρινάκης - Αλγεβρικαί εξισώσεις (ΙΕΠ) 1973
 78. Μαρίνης Στέλιος & Παπανικολάου Πλάτωνας, Παράγωγοι Ά Δέσμης 1995
 79. Mήττας Ιωάννης - Γινόμενα μιγαδικών αριθμών  1958
 80. Μπακούρος Γεώργιος - Περί Ριζών (ΙΕΠ) 1955
 81. Μπακούρος Γεώργιος - Αλγεβρικά Προβλήματα Κινήσεως (ΙΕΠ) 1956
 82. Μπαλλής Στέφανος - Άλγεβρα
 83. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Μεγάλη Άλγεβρα Α
 84. Μπαρμπαστάθης Χρίστος, Σταύρακας Απόστολος - Ασκήσεις Θεωρητικής Αριθμητικης (ΙΕΠ) 1953
 85. Μπασογιάννης Αθανάσιος - Πολυώνυμα (Δ')
 86. Μπίτης Γρηγόρης  - Ασκήσεις Ανώτερων Μαθηματικών Ι 1973
 87. Μπίτης Γρηγόρης  - Ασκήσεις Ανώτερων Μαθηματικών ΙΙ 1973
 88. Μπρίκας Μαυρίκιος - Το βοεικόν πρόβλημα του Αρχιμήδους 1976 (ανάτυπο)
 89. Νικολάου Νικόλαος - Θεωρητική Αριθμητική (6η) 1954
 90. Νικολάου Νικόλαος - Συμπλήρωμα Μεγάλης Άλγεβρας (1η) 
 91. Νικολάου Νικόλαος - Φροντιστηριακά Μαθηματικά Θέματα Α΄ 1939
 92. Νικολάου Νικόλαος - Φροντιστηριακά Μαθηματικά Θέματα Β' 1947  (λύσεις του Α')
 93. Πάλλας Αριστείδης - Απόλυτοι Τιμαί 
 94. Πάλλας Αριστείδης - Γενικαί Ασκήσεις Άλγεβρας Α'
 95. Πάλλας Αριστείδης - Γενικαί Ασκήσεις Άλγεβρας Β'
 96. Πάλλας Αριστείδης - Μεγάλη Άλγεβρα Α΄ (4η) 1971
 97. Πάλλας Αριστείδης - Μεγάλη Άλγεβρα Α΄, Λύσεις (4η) 1971
 98. Πάλλας Αριστείδης - Μετρικοί τύποι διανυσμάτων εις τoν χώρον των ν διαστάσεων 1941 (διατριβή)
 99. Πανάκης Ιωάννης - Αλγεβρικός Λογισμός, τόμος Α
 100. Πανάκης Ιωάννης - Άλγεβρα Β (ΙΕΠ) 1966
 101. Παπαγιάννης Ορέστης - Λυμενες ασκήσεις 5, πολυώνυμα 1976
 102. Παπαϊωάννου Κ. - Συμπλέγματα Καμπυλών, Συμπλέγματα Ευθειών 1930 (διατριβή)
 103. Παπαμιχαήλ Δ. - Συμβολή εις την Θεωρίαν των Καμπυλών 1959 (διατριβή)
 104. Παπανικολάου Γεώργιος - Μαθήματα Άλγεβρας 7η 1960
 105. Παπανικολάου Γεώργιος - Νεωτέρα Άλγεβρα Α 1964
 106. Παπανικολάου Γεώργιος - Νεωτέρα Άλγεβρα Β 1964
 107. Παχής Στέλιος - Mαθηματική Επαγωγή (ΙΕΠ) (1η) 1965
 108. Παχής Στέλιος - Μαθηματική Επαγωγή (2η)
 109. Παχής & Τσιράκης - Μιγαδικοί Αριθμοί
 110. Πνευματικός Νικόλαος - Άλγεβρα 1972
 111. Πνευματικός Νικόλαος - 950 Ασκήσεις Άλγεβρας 1973 (λύσεις)
 112. Πνευματικός Νικόλαος - Ανάλυσις 1974 (Άλγεβρα τόμος 2)
 113. Πνευματικός Νικόλαος - Απόλυτοι τιμαί
 114. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Αλγεβρικών Δομών
 115. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθηματική Ανάλυση 1986
 116. Πνευματικός Νικόλαος - Μιγαδικοί Αριθμοί
 117. Πνευματικός Νικόλαος - Στοιχεία Αλγεβρικών Δομών 1979
 118. Ρεμούνδος Γεώργιος - Επί τίνων σημείων της θεωρίας των αριθμών 1904 (διατριβή)
 119. Ρίζος Γιώργος - Οι περιπέτειες του προβλήματος στα σχολικά μαθηματικά 2005
 120. Ρίζος Γιώργος - Στον δρόμο για τον PISA 2009
 121. Σαββαΐδης Βάσος - Ακολουθίαι πραγματικών αριθμών  1971
 122. Σαββαϊδης & Κυριακόπουλος - Ασκήσεις συνόλων λελυμέναι Α΄ Λυκείου (ΙΕΠ) 1966
 123. Σαρακιώτης Ηλίας - Στοιχεία Συνόλων (ΙΕΠ) 1967
 124. Στάϊκος Βασίλειος - Ασκήσεις Μαθηματικής Αναλύσεως Ι  1971
 125. Στάϊκος Βασίλειος, Κούτρα-Σταϊκου Βασιλική - Σύγχρονα Προπανεπιστημιακά Μαθηματικά 1972
 126. Σταυρόπουλος Ποθητός - (1399) Ασκήσεις Άλγεβρας  (και σε ασπρόμαυρο αρχείο)
 127. Σταυρόπουλος Ποθητός - Γενικά Μαθηματικά 1956
 128. Σταυρόπουλος Ποθητός - Περί των ευθυγράμμων διαμέτρων των αλγεβρικών καμπυλών τάξεως 2ν+1  1954 (ανάτυπο)
 129. Σταυρουλάκης Γ.Δ. - Λύσεις Ασκήσεων Συμπληρώματος Νεοτέρων Μαθηματικών
 130. Τασσόπουλος Γεώργιος - Πίνακες Ορίζουσες Συστήματα 1983
 131. Τασσόπουλος Γιώργος & Καμπούκος Κυριάκος  - Μαθηματική Ανάλυση 1, Α Δέσμη 1993
 132. Τόγκας Πέτρος - Άλγεβρα και συμπλήρωμα άλγεβρας τόμος Α (25η)
 133. Τόγκας Πέτρος - Άλγεβρα και συμπλήρωμα άλγεβρας τόμος Β  (15η)
 134. Τόγκας Πέτρος - Άλγεβρα και συμπλήρωμα άλγεβρας (δίτομο) (13η) (σε ανάλυση 1200 dpi με σελιδοδείκτες* + optimized)
 135. Τόγκας Πέτρος - Μαθηματικά,  Απεικονίσεις Συναρτήσεις
 136. Τόγκας Πέτρος - Μαθηματικά Δ Γυμνασίου, Άλγεβρα
 137. Τόγκας Πέτρος - Μοντέρνα Μαθηματικά,  Α' Τα σύνολα
 138. Χατζής Γεώργιος - Άλγεβρα Β' (ΙΕΠ) 1947
 139. Χατζής Γεώργιος - Θεωρητική Αριθμητική (ΙΕΠ)  1945
 140. Χατζόπουλος Δ. - Ανώτερα Μαθηματικά Ι 1978
 141. Χατζόπουλος Δ. - Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ 1978 
 142. Χατζόπουλος Δ. - Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙΙ 1978 
 143. Χατζόπουλος -  Διαφορικαί Εξισώσεις (στ) 1978
 144. Χατζιδάκις Ιωάννης - Περί της κάμψεως των επιφανειών 1895 


πηγές
eisatopon.blogspot.gr (μόνο 1, Τόγκα τόμος Β')
e-library.iep.edu.gr (μόνο 19, με το λογότυπο του ΙΕΠ)
mathematica.gr (μόνο 4,των Θαρραλίδη, Καπελλίδη και Ρίζου)
users.sch.gr/xdemirtzoglou  (μόνο 2, του Καζαντζή)
parmenides52.blogspot.gr , parmenides51.blogspot.gr (τα υπόλοιπα 40+ βιβλία)


Ευχαριστούμε την βοήθειά τους, για τα αρχεία με την ένδειξη

σελιδοδείκτες* =  τον Δημήτρη Συκιά (3euk1l4.blogspot.gr) [πρόσθεσε σελιδοδείκτες στο pdf]
σε ανάλυση 1200 dpi  = τον Ηλία Κουγιάνο


Αναλυτικά το ποιος σκάναρε τι, αναφέρεται στις καρτέλες στις οποίες συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω αρχεία και είναι οι εξής:

Υ.Γ. Όποιος έχει ήδη σκανάρει κάποιο παλιό εξαντλημένο βιβλίο Μαθηματικών και είναι διατεθειμένος να το μοιραστεί μαζί μας δημόσια για να διασωθεί, ας επικοινωνήσει με το parmenides51 παπάκι gmail.com

1 σχόλιο:

 1. Συγχαρητήρια για την απίστευτη προσπάθεια να σκαναριστούν αυτά τα βιβλία! Προσωπικά, υπερευχαριστώ αυτούς που σκανάρισαν τα καταπληκτικά βιβλία του Δ. Χατζόπουλου, Ανώτερα Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και Διαφορικές Εξισώσεις, γιατί είναι αδύνατον να βρεθούν στα βιβλιοπωλεία σήμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή