βοηθήματα Άλγεβρας πριν το 1980

Εδώ θα συγκεντρώνω σκαναρισμένα παλιά ελληνικά εξωσχολικά βιβλία Άλγεβρας πριν το 1980  που ανεβάζω ή συναντώ στο διαδίκτυο.

   Όποιος έχει ήδη σκανάρει κάποιο παλιό εξαντλημένο βοήθημα και είναι διατεθειμένος να το μοιράστεί δημόσια, ας επικοινωνήσει με το parmenides51 παπάκι gmail.comΑραχωβίτης Κώστας
 Ασκήσεις λελυμέναι και θεωρία Άλγεβρας Α 1950 (ΙΕΠ)
https://drive.google.com/file/d/1i0v65tqEU13fOYnkDRfaqGAEGmh8P5LN/view?usp=sharing


Βικάτος Π. & Τάβλας Ι.
Ανισότητες 1977


Βουκούτης Ναπολέων
 Ακολουθίες

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpWjRaenZFLUNOM1U/view?usp=sharing

Βουκούτης Ναπολέων
 Πολυώνυμα


Βουκούτης Ναπολέων
Σειρές


Ευμορφόπουλος Κ.
Στοιχεία Μαθηματικής Λογικής, Μαθηματικός Συλλογισμός, 
Γεωμετρικοί Τόποι, Γεωμετρικαί Κατασκευαί 


Ζουρνάς Ιωάννης
Άλγεβρα Ι

Ζουρνάς Ιωάννης
Άλγεβρα ΙΙ


Ζουρνάς Ιωάννης
Άλγεβρα ΙΙΙ Καζαντζής Θεόδωρος Ν. 
 Άλγεβρα Α'  (1974, 625 σ.) , Β' (1974, 534 σ.)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTkEtdUNEcVNmM1U/edithttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpaC1wekdzYkoya2M/edit Καζαντζής Θεόδωρος 
Ασκήσεις Αναλύσεως Α
https://drive.google.com/file/d/0B2qYu535vGeQUFhITFV3aWVzdmM/view?usp=sharing


Κανέλλος Σπύρος
Άλγεβρα δια τα Λύκεια, Α' 1966 (ΙΕΠ) , Άλγεβρα δια τα Λύκεια, B' , 2η έκδοση
https://drive.google.com/file/d/0B2qYu535vGeQVk1ZQUNfRjBSSUk/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpOVFQNjZ2azY2NEE/view?usp=sharingΆλγεβρα δια τα Λύκεια, Γ' 
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpZ3hOU2xJTS00Mk0/view?usp=sharing


Κανέλλος Σπύρος
Μαθήματα Άλγεβρας, Α' 1954, Β' 2η 1958(ΙΕΠ)

https://drive.google.com/file/d/1m9A6HTKUXlttz68OHoaV8k5QZXwe4588/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1CpoHTg-loAmBqiJgMMQ1-pCvtZfWG-JG/view?usp=sharing

Κανέλλος Σπύρος
Συμπλήρωμα Άλγεβρας
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpRkJIT1FxMDRONFk/view?usp=sharing

Κανέλλος Σπύρος
Λύσεις Ασκήσεων Συμπληρώματος Άλγεβρας


Κανέλλος Σπύρος
 Ασκήσεις Άλγεβρας Α                            Ασκήσεις Άλγεβρας Β
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpSVU2VDVSeS1lT0E/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpVDIxampUQjFvaXc/view?usp=sharing


Ασκήσεις Άλγεβρας Α 1968 (ΙΕΠ)
 
https://drive.google.com/file/d/1MMFcX5TQyzm5aEoS9S-ntzcbBE1JGUDY/view?usp=sharing

Κυριακόπουλος Κ. Αντώνης 
 Υποψηφιακαί Ασκήσεις Άλγεβρας 1ο, Πραγματικοί - Μιγαδικοί Αριθμοί 1975

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpbjBwMmVjNV90aG8/edit
 


Κυριακόπουλος Κ. Αντώνης 
Υποψηφιακαί Ασκήσεις Ανάλυσης 1ο, Ακολουθίες-Σειρές 1976
 
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpb3NVaVBITnMyUGc/edit

Κυριακόπουλος Κ. Αντώνης 
Θεωρία Συνόλων 1973 

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpRGJBdUFLUWxTbWs/editΚυριακόπουλος Κ. Αντώνης
 Μαθηματική Λογική 1977 (2η έκδοση)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpM1IwU1FYcW5lUVE/edit

Λάμπρου Χρήστος ,Κωσταρά Δημοσθένης
Συναρτήσεις 1, Συναρτησιακές Εξισώσεις


Λιβέρης Διονύσιος
Μαθήματα Άλγεβρας Α' 1953 (ΙΕΠ)

https://drive.google.com/file/d/1n2PYPCmENlleFeVRYROq02e4dLBrwtJc/view?usp=sharing


Λιβέρης Διονύσιος
Φροντιστηριακή Άλγεβρα Α' 1963 (ΙΕΠ)
https://drive.google.com/file/d/1yHiwO4809jR38gUVfcaUEkluYnjXtwKS/view?usp=sharing

Μάγειρας Παναγιώτης
Αλγεβρικά Θέματα Ι (2η 1975) ΙΙ (2η 1978)
     

Αλγεβρικά Θέματα ΙΙΙ (2η 1983)   Αλγεβρικά Θέματα ΙV (1972)   

Αλγεβρικά Θέματα V (1974)  Αλγεβρικά Θέματα VI| (1977) 

  


Μαμούρης Αθανάσιος
Συναρτήσεις 1977

Μαντάς Ι.
Άλγεβρα 1, 2 (1971)
http://parmenides51.blogspot.com/2015/09/4-1971.htmlhttp://parmenides51.blogspot.com/2015/09/4-1971.html


Μαντάς Ι.
1000 γενικές ασκήσεις άλγεβρας 1,2 (1971)
Μαντάς Ι.
Λύσεις 1000 γενικών ασκήσεωνάλγεβρας 1,2
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpeWhBaHJVOThsamM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpR3hRMWp2a2MtaDQ/view?usp=sharingΜαντάς Ι.
Μαθηματικά 1, 1Α (λύσεις), Σύνολα Σχέσεις Συναρτήσεις (1971)

Μαντάς Ι.
Μαθηματικά 2, 2Α (λύσεις) Ακολουθίες και Σειρές
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpa2JTTWhkTmFzVGc/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpRTZtY00xSklzMUU/view?usp=sharing
Μαραγκάκης Εμμ. & Κατσοπρινάκη Εμμ.
Αλγεβρικαί εξισώσεις 1973 (ΙΕΠ)

https://drive.google.com/file/d/17bN7SPSm4TOhtwq-2wsNR8861yVLgkdF/view?usp=sharing


Μήττας Ιωάννης
Γινόμενα Μιγαδικών Αριθμών
Θεσσαλονίκη 1958

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpU3hrLThtbnNUVWM/view?usp=sharing

Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Περί Συνόλων


Μπακούρος Γεώργιος
 Αλγεβρικά Προβλήματα Κινήσεως 1956 (ΙΕΠ)

https://drive.google.com/file/d/1mjYafWHLdXqWc_ZMaEo2gzN0wH_rdCcd/view?usp=sharing

Μπακούρος Γεώργιος
 Περί Ριζών 1955 (ΙΕΠ)


https://drive.google.com/file/d/12EuSoOiC6ugLizC2sW_LlV53WH04uPgl/view?usp=sharing

Μπαλλής Στ.
Άλγεβρα


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpX0VMUllmRk5MNXM/view?usp=sharing


Μπαρμπαστάθης  Χρίστος
Μεγάλη Αλγεβρα Α (τόμος πρώτος)

Μπασογιάννης Αθανάσιος
Πολυώνυμα

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpVGEzUHFuSmsySnc/view?usp=sharing
Νικολάου Νικόλαος
Συμπλήρωμα Μεγάλης Άλγεβρας (Α΄έκδοση)

Νικολάου Νικόλαος
Φροντιστηριακά Μαθηματικά Θέματα 
τευχος Α΄ 1939 , τευχος Β' 1947 (λύσεις του Α)
  

Πάλλας Αριστείδης
Μεγάλη Άλγεβρα, τόμος Α
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpaGpURUo3NFE1U0U/view?usp=sharing

Πάλλας Αριστείδης
Γενικαί Ασκήσεις Άλγεβρας,  Α και Β 

    

Πάλλας Αριστείδης
Απόλυτοι Τιμαί

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpVjFpWVNZaHpoQ2M/view?usp=sharing 

Πανάκης Ιωάννης Φ.
Αλγεβρικός Λογισμός, τόμος Α'


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpSUJNaXZnWE5mZ1k/view?usp=sharing

Πανάκης Ιωάννης 
 Άλγεβρα Β 1966 (ΙΕΠ)
https://drive.google.com/file/d/1MZtF9aTREEahCpv3lchgZhAl7GgOngv-/view?usp=sharing


Παπαγιάννης Ορέστης
Λυμέναι Ασκήσεις άλγεβρας - αναλύσεως 5o τεύχος, Πολυώνυμα (1976)


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpWlZXbjI4U2JscVk/view?usp=sharingΠαπανικολάου Γεώργιος
Μαθήματα Άλγεβρας (7η) 1960


Παπανικολάου Γεώργιος
Νεωτέρα 'Αλγεβρα Α' και Β' (1964)


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpUTNpVEdnckVjZ2M/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpU0gzajhXU0d4cWc/view?usp=sharingΠαχής Στέλιος
Μαθηματική Επαγωγή α' 'εκδοση ΙΕΠ, β΄έκδοση

https://drive.google.com/file/d/1FsRsLbf5ZgcIu0we7NOrAyagwZ_hkHXU/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpWjRaenZFLUNOM1U/view?usp=sharing

Παχής  & Τσιράκης
Μιγαδικοί Αριθμοί
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpV2ozSkxQQ1B3NXM/view?usp=sharing

Πνευματικός Νικόλαος
Άλγεβρα + 950 Ασκήσεις 'Αλγεβρας (οι λύσεις)
Πνευματικός Νικόλαος
Μαθηματική Ανάλυση, Α
Πνευματικός Νικόλαος
Άνάλυσις (Άλγεβρα τόμος 2ος) 

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpbEhpX09LOVpyNXc/view


Πνευματικός Νικόλαος
Απόλυτοι Τιμαί

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpdVduNFV6MWgwaFE/view?usp=sharing

Πνευματικός Νικόλαος
Μαθήματα Αλγεβρικών Δομών , Στοιχεία Αλγεβρικών Δομών
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTkVILXkxanpNeGM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpa1I1bEx4QzA3SlU/view?usp=sharing

Πνευματικός Νικόλαος
Μαθήματα Θεωρίας Συνόλων 1965

Πνευματικός Νικόλαος
Μιγαδικοί Αριθμοί
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTGI5WFgtUHhqTmM/view?usp=sharingΣαββαΐδης Βάσος
Ακολουθίαι πραγματικών αριθμών

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpVE9MM2JkS1VMLTg/view?usp=sharing


Σαββαΐδης Βάσος
Ακολουθίαι πραγματικών αριθμών , Άλγεβρα 1Σαββαΐδης Βάσος
Ακολουθίαι πραγματικών αριθμών , Άλγεβρα 2Σαββαϊδης & Φερεντίνου - Νικολακοπούλου
Στοιχεία Μαθηματικής Αναύσεως, τόμος 2 1976
Σαββαϊδης Βάσος
Γενικαί Ασκήσεις Άλγεβρας των Απολύτων Τιμών και Ανισοτικών Συστημάτων
5η έκδοση
Σαββαϊδης & Κυριακόπουλος
Ασκήσεις συνόλων λελυμέναι Α΄ Λυκείου 1966 (ΙΕΠ)
https://drive.google.com/file/d/1LVto7xnTHkgnwoeV5oCVOrRfsBDZn5sh/view?usp=sharing


Σαρακιώτης Ηλίας
Στοιχεία Συνόλων 1967 (ΙΕΠ)
https://drive.google.com/file/d/1hkqDxtYVmDYA73H6z5UIfvTaACnFFXej/view?usp=sharing

Σταϊκου Βασιλείου
Μαθήματα Μαθηματικής Αναλύσεως 1   1971 ,  2  1987

      
Σταϊκου Βασιλείου
Σύγχρονα Προπανεπιστημιακά Μαθηματικά 
 
Σταυρουλάκης Γ.Δ
Λύσεις Ασκήσεων Συμπληρώματος Νεοτέρων Μαθηματικών


Τόγκας Πέτρος Γ. 
Άλγεβρα και Συμπλήρωμα Άλγεβρας

τόμος Α (25η έκδοση)                        τόμος Β' (15η έκδοση) <2σε1> 
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpUUU4Smt4Zmx2Wk0/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpelJpTFI2UXhULU0/view?usp=sharingΤόγκας Πέτρος
Μαθηματικά, Απεικονίσεις ΣυναρτήσειςΤόγκας Πέτρος
Μαθηματικά Δ Γυμνασίου, Άλγεβρα
Τόγκας Πέτρος
Μοντέρνα Μαθηματικά, Α ' ΣύνολαΧατζής Γεώργιος
 Άλγεβρα Β' 1947 (ΙΕΠ)

https://drive.google.com/file/d/1gi9W-nG8M7tVbdKFshWRE-0BSnKjQaXr/view?usp=sharing
πηγές:
Αννιτσάκης Νίκος (Μαντά Αλγεβρες-1000 -Μαθηματικά 1,1Α,2Α, Παπαγιάννη)
Δομουχτσής Γιώργος (Μάγειρας)
Ιωαννίδης Παναγιώτης (Βουκούτης, Μπαλλής, Πανάκης Α',  Παπανικολάου, Τόγκας Α')
Μπούφας Δημήτρης (Σαββαιδη Άλγεβρα 1-2)
Παυλάκης Άρης (Μαντά Λύσεις 1000, Μαθηματικα 2) 
Π. Δημήτρης (Κανέλλος Άλγεβρα Β', Πνευματικός, Σαββαΐδης, Τόγκας Διανυσματικός, Παχής)
e-library.iep.edu.gr (ΙΕΠ: Κανέλλος Άλγεβρα Α + Ασκήσεις Αλγ. Α, Λιβέρης , Αραχωβίτης, Μπακούρος x2, Μαραγκάκης,  Πανάκης Β',  Παχής, Σαββαϊδης & Κυριακόπουλος, Σαρακιώτης, Χατζής)
eisatopon.blogspot.gr (Τόγκας Β') 
www.mathematica.gr
users.sch.gr/xdemirtzoglou (Καζαντζής Α΄ Β΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου