παλιά σχολικά

Εδώ θα δημοσιεύω παλιά σχολικά βιβλία μαθηματικών Λυκείου (όχι όμως Γεωμετρίες). Οι Γεωμετρίες συγκεντρώνονται στους ''Ρομαντικούς της Γεωμετρίας'' στα σχολικά βιβλία .


Για να κατέβει οποιοδήποτε από τα παρακάτω βιβλία, κάντε κλίκ πάνω στο εξώφυλλό τους, ανοίγει μια άλλη σελίδα και πατάτε στο πάνω μέρος το βελάκι προς τα κάτω (λήψη).  Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα του τύπου ''Το Google Drive δεν μπορεί να σαρώσει αυτό το αρχείο για ιούς.'' μην ανησυχείτε, το εμφανίζει λόγω μεγάλου μεγέθους του αρχείου. Κάθε αρχείο που δίνω σύνδεσμο σε google drive είναι ελεγμένο και πατήστε άφοβα για να κατέβει το αρχείο στο πλαίσιο ''Να γίνει η λήψη ούτως ή άλλως''.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τόγκας, Πασσάς, Νικολάου 
Αριθμητική Γυμνασίου ΟΕΣΒ 1962


Πειραματική Διδασκαλίδα B΄ Γυμνασίου 1963
Παπαϊωάννου, Κάππος, Κριτικός, Μιχαλόπουλος, Μπάρκας, 
Σωτηράκης & Δεντρινού - Αντωνάκη

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpcV9XSU9tVWQtWEk/view?usp=sharing

Πειραματική Διδασκαλίδα Γ΄ Γυμνασίου 1964
Παπαϊωάννου, Κάππος, Κριτικός, Μιχαλόπουλος, Μπάρκας, 
Σωτηράκης & Δεντρινού - Αντωνάκη

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpaFJ6YkpWRGNDcHc/view?usp=sharing

Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου ΟΕΔΒ 1967 
(δεν αναφέρονται κάπου οι συγγραφείς)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpMXp2X2pHVnAtWUE/edit

Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου ΟΕΔΒ 1967  
(δεν αναφέρονται κάπου οι συγγραφείς)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpMnJETTVfeHczN2c/edit

Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου τόμος 1ος ΟΕΔΒ 1978
Μπούσγου & Ταμβακλή

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpNk1fNThTVk11X0U/view?usp=sharing


ΛΥΚΕΙΟ

ΑΛΓΕΒΡΑ
Ντζιώρας Ηλίας Β. 
Μαθηματικά Ε' Γυμνασίου τόμος 1ος  (Άλγεβρα) ΟΕΔΒ 1976


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpY1dJLXBINGtSMzA/edit


Ντζιώρας Ηλίας Β. 
 Άλγεβρα Β' Λυκείου ΟΕΔΒ 1979 <2σε1> 
Σακελλαρίου Νείλος
Άλγεβρα (ανώτερες ταξεις Γυμνασίου) ΟΕΔΒ 1966Σακελλαρίου Νείλος: 
Άλγεβρα  (ανώτερες τάξεις Γυμνασίου) ΟΕΔΒ 1954 

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpbG5KRkNhcVhKQjA/edit

ΑΛΓΕΒΡΑ - ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
 
Βαβαλέτσκος Θ., Μπούσγος 
 Άλγεβρα - Τριγωνομετρία Α' Λυκείου ΟΕΔΒ 1978 <2σε1> 

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpdDFvRVlBZnB1Zlk/edit?usp=sharing

Ντζιώρας Η., Πανάκης Φ. : 
Άλγεβρα Τριγωνομετρία Β' Λυκείου ΟΕΔΒ 1982 <2σε1>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpeGkwNmUwdXlPZHM/edit

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
Νικολάου Νικόλαος Δ. 
 Τριγωνομετρία, Η' Γυμνασίων ΟΕΔΒ 1950 

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpWGFQRDFDSHhPNVE/edit


Πανάκης Ιωάννης Φ. 
  Τριγωνομετρία Β' Λυκείου ΟΕΔΒ 1977  
<σελιδοδείκτες> 

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpWm8tQVBVWkp4eVk/edit


Παπατριανταφύλλου Ερρίκος 
Τριγωνομετρία Γ' Λυκείου Θετικής Κατευθύνσεως ΟΕΔΒ 1978
 <σελιδοδείκτες> 

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpeXJkUTRKQzd3OGc/edit

ΛΟΓΙΚΗ

 Σούλιας Νικόλαος
Λογική μετά στοιχείων γνωσιολογιας ΣΤ' Τάξης ΟΕΔΒ 1966

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpZnJ6YWdRbXItQlE/view?usp=sharing
ΥΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ιορδανίδης Κ., Καραγεώργος Δ.Λ., Κωστάκης Κ., Μακρίδης Α., Νασόπουλος Β. 
 Μαθηματικά Β' Λυκείου Ύλη Επιλογής ΟΕΔΒ 1979 
<σελιδοδείκτες>

(Μιγαδικοί, Αλγεβρικές Δομές, Αριθμοθεωρία, Πολυώνυμα, Τριγωνομετρία)
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpcTJwRGtJOUg4ajQ/edit


Βασίλειου Σταϊκου
Μαθηματικά Γ΄Λυκείου, Στοιχεία Μαθηματικής Αναλύσεως
ΟΕΔΒ 1981

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpMDB0Q1FqR1FsMlk/view?usp=sharing


ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Πατεράκης Α. , Σταυρουλάκης Γ. , Φωτόπουλος Ε. 
 Μαθηματικά Α' Γυμνασίου ΟΕΔΒ 1985 <2σε1>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpdHBtM0xtVW00Uzg/edit

Παπαμιχαήλ Δ. , Μπαλης Σ., Γιαννίκος Χρ. , Νοταράς Δ., Σολδάτος Κ. 
 Μαθηματικά Β' Γυμνασίου ΟΕΔΒ 1985 (2σε1)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpSkRWM1FuQzNlOFU/edit


ΛΥΚΕΙΟ


Βαρουχάκης Ν.. Αδαμόπουλος Λ., Αλεξανδρής Ν., Παπακωνσταντίνου Δ.Α. , Παπαμικρούλης Α. 
 Μαθηματικά Α΄ Λυκείου Άλγεβρα ΟΕΔΒ 1983 <2σε1>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpdW1oQzdoUXJpYjg/edit


Βαρουχάκης Ν., Αδαμόπουλος Λ. , Γιαννίκας Χ. , Μπέτσης Α. , Νοταράς Δ. , Φωτόπουλος Σ. 
Μαθηματικά Β' Λυκείου, 'Αλγεβρα ΟΕΔΒ 1985 <2σε1>


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpeGthYUVrWHg1WmM/edit

Βαρουχάκης Ν., Αδαμόπουλος Λ. , Γιαννίκας Χ. , Μπέτσης Α. , Νοταράς Δ. , Σολδάτος Κ.  Φωτόπουλος Σ. : Μαθηματικά Ι Γ' Λυκείου, 'Αλγεβρα ΟΕΔΒ 1983 <2σε1>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpaDhYVExxN0duT1E/edit

Βαρουχάκης Ν., Αδαμόπουλος Λ. , Γιαννίκας Χ. , Μπέτσης Α. , Νοταράς Δ. , Σολδάτος Κ. 
 Φωτόπουλος Σ. : Μαθηματικά Ι Γ' Λυκείου, Ανάλυση ΟΕΔΒ 1983 <2σε1>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpQmQzTDZEelRhLW8/edit

Βαρουχάκης Ν., Αδαμόπουλος Λ. , Γιαννίκας Χ. , Μπέτσης Α. , Νοταράς Δ. , Σολδάτος Κ. 
Φωτόπουλος Σ. : Μαθηματικά Ι Γ' Λυκείου, Αναλυτική Γεωμετρία ΟΕΔΒ 1983 <2σε1>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpcjUwajlFOUxvd1U/edit

Βαρουχάκης Ν., Αδαμόπουλος Λ. , Γιαννίκας Χ. , Μπέτσης Α. , Νοταράς Δ. , Σολδάτος Κ. 
 Φωτόπουλος Σ. : Μαθηματικά ΙΙ Γ' Λυκείου ΟΕΔΒ 1983 <2σε1> 

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpWkFVckt2WHl1WWM/edit
 
Ανδρεαδάκης Σ., Κουσεράς Ν., Μετής Σ. , Παπασταυρίδης Σ. , Πολύζος Γ., Σβερκός Α. 
 Άλγεβρα, Αναλυτική Γεωμετρία, Πιθανότητες Γ' Λυκείου ΟΕΔΒ 1994 <σελιδοδείκτες>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpSm9FODkydGU5UEk/edit

Κατσαργύρης Β. , Μεντής Κ. , Παντελίδης Γ. , Σουρλάς Κ. 
Ανάλυση Γ' Λυκείου ΟΕΔΒ 1992  <σελιδοδείκτες>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpM0duNWlodno5TXc/editΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΙΝ Τ0 1940Χατζιδάκις Ιωάννης Ν. 
Ευθύγραμμος τριγωνομετρία , 
εγκριθείσα εν τοις γενομένοις διαγωνισμοίς προς χρήσιν των Γυμνασίων 1906

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpazROd2dxbFlocTQ/edit

Χατζιδάκις Ιωάννης Ν.    
Στοιχειώδης Αριθμητική 
Μόνη εγκεκριμένη δια τους μαθητάς των Ελληνικών Σχολείων 1889

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpejVHZDRiRE02Wk0/edit
Υ.Γ. Στις αγκύλες βρίσκονται σχόλια για το εκάστοτε pdf, δηλαδή:
<2σε1> σημαίνει οτι σκαναρίστηκαν 2 σελίδες σε μια

<σελιδοδείκτες> σημαίνει οτι το pdf περιέχει αναλυτικούς σελιδοδείκτες


πηγές:
παλιό site του ΟΕΔΒ
παλιό site του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

anemi.lib.uoc.gr
blogs.sch.gr/pavtryfon (Παύλος Τρύφων)  

eisatopon.blogspot.gr
www.mathematica.gr

22 σχόλια:

 1. πολυ καλη δουλεια, γενωαιωδορη και με αγαπη προς τα μαθηματικα!!! το βρισκω με μια πρωτη ματια πολυ ενδιαφερον και θα το ψαξω εκτενεστερα!!! και παλι μπραβο!! μακαρι να μπορεσω και εγω καποια στιγμη να βαλω το λιθαρακι μου στη προσπαθεια σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστούμε για τις αναρτήσεις και συγχαρητήρια για την προσπάθεια!
  Είναι πολύτιμο το υλικό το οποίο μας προσέφερες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συγχαίρω ακόμη μια φορά τον Συνάδελφο Τάκη Χρονόπουλο για την ευαισθησία του να συγκεντρώσει και να παρουσιάζει τα παλιά Σχολικά βιβλία Μαθηματικών.

  Οι νεώτεροι Συνάδελφοι σίγουρα έχουν να ωφεληθούν διαβάζοντάς τα.

  Οι παλαιότεροι Συνάδελφοι βλέποντας τα θα έχουν πολλές αναμνήσεις απο τα χρόνια που προσπαθούσαν να μεταδώσουν το περιεχόμενό τους.

  Η Νέα Διδακτική μπορεί να έχει ενισχυθεί με τα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας αλλα τα Μαθηματικά δεν αλλάζουν.

  Το Μεράκι του Δάσκαλου κα η μέθοδος παρουσίασης που ταιριάζει κάθε φορά είναι αυτό που συγκινεί τους μαθητές.

  Κάθε βιβλίο είναι εναρμονισμένο με την ύλη της προηγούμενης τάξης και διέθεται την αυτοτέλεια που απαιτούσε η τάξη στην οποία απευθυνόταν.

  Είχε σκοπό να εμπεδώσει γνώσεις και να μυήση τους μαθητές στην μαθηματική απόδειξη και πάνω απ'όλα να τους αναπτύξει την Μαθηματική σκέψη.

  Μιχάλης Χορταρίδης
  Συνταξιούχος
  Καθηγητής Μαθηματικών Αρσακείων Σχολείων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα κύριε Χορταρίδη, οδηγήθηκα σε αυτή την ιστοσελίδα λόγω τις αγάπης μου για τα μαθηματικά και ο λόγος που απαντώ συγκεκριμένα σε εσάς, είναι διότι είμαι κι εγώ μαθητής του Αρσακείου Ψυχικού, τώρα είμαι στην Γ' Λυκείου και παρατήρησα ότι κάποτε ήσασταν καθηγητής εκεί!

   Διαγραφή
 4. Αφού και εγώ εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το πολύ χρήσιμο έργο σας, θα ήθελα να παρακαλέσω για τα "Αλγεβρικά Φροντιστηριακά Θέματα" του Νικολάου Δ. Νικολάου, τα οποία πέταξα χωρίς πολλή σκέψη σε μια μετακόμιση μου το 1981 και δεν τα εχω ξαναβρεί, ούτε και σε ψηφιακή μορφή. Υπάρχει ελπίδα να συμπεριληφθούν στον κατάλογό σας? ¨Ητανε δύο βιβλία, το πρώτο είχε εκδοθεί περίπου 1938 και το δεύτερο 1947. Νομίζω ότι αξίζει να ψηφιοποιηθούν, αν βέβαια το μεράκι τα διέσωσε σε καμμιά παλιά βιβλιοθήκη, ιδιωτική ή δημόσια. Εκδόθηκαν από βιβλιοπωλείο "Τζάκα - Δελαγραμάτικα", το οποίο έχει κλείσει πρό πολλού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπάρχουν πολλά αξιόλογα παλιά φροντιστηριακά βιβλία εκεί έξω αλλά τι να πρωτοσκανάρει κανείς; Προσωπικά εκτός από παλιά βιβλία, σκανάρω παλιά μαθηματικά περιοδικά και παλιές εργασίες Μαθηματικών, Γεωμετρίας κυρίως. Η αδυναμία μου είναι η Γεωμετρία οπότε στον χρόνο που θα βρω, αν σκανάρω βιβλίο θα είναι Γεωμετρίας. Άλλωστε την έντυπη συλλογή της Ιδανικής Βιβλιοθήκης Γεωμετρίας την ετοιμάζω όχι για μένα αλλά για να διασωθεί κάποτε ολόκληρη σε ψηφιακή μορφή. Φίλοι της σελίδας έχουν σκανάρει και στείλει σκαναρισμένα αρκετά άλλα παλιά βιβλία. Ο καθένας που σκανάρει οτιδήποτε αφιερώνει αρκετό χρόνο και αυτός προφανώς επιλέγει τι θα βρει χρόνο για να σκανάρει. Εφόσον εθελοντικά γίνεται το σκανάρισμα, ο εκάστοτε εθελοντής αποφασίζει τι θα σκανάρει όταν βρει χρόνο. Η δυσκολία δεν είναι τόσο να βρεθεί έστω και δανεικό οποιοδήποτε γνωστό παλιό βιβλίο, όσο ο χρόνος και ο κόπος για να το σκανάρει κάποιος. Όποιος μπορεί, ευχαρίστως ας σκανάρει οποιοδήποτε εξαντλημένο βιβλίο Μαθηματικών για τις Πανελλαδικές πριν το 1980 (όχι Ιησουίτες και όχι Κισκύρα \ Τσαρούχη γιατί υπάρχουν στο εμπόριο και οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί) με την πρόθεση να το μοιραστεί δημόσια με όλους. Αν θέλει να ρωτήσει κάποιος για οποιοδήποτε συγκεκριμένο βιβλίο, αν θα το ανέβαζα δημόσια σκαναρισμένο, για να μην σκανάρει άδικα ας επικοινωνήσει με μήνυμα μαζί μου (parmenides51 παπάκι gmail.com)

   Διαγραφή
  2. Για μην δελτια αττικου και παλλα ετησια ε νδιαφερομαι καλησαρακοστη τηλ 6943037137 κ.παπακ νου

   Διαγραφή
  3. και οι 2 τόμοι των Φροντιστηριακών Θεμάτων του Νικολάου, έχουν ανέβει εδώ

   Διαγραφή
 5. Συγχαρητήρια Άριστο το Αποτέλεσμα
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕΣ ΝΑ ΒΡΩ (έστω σε e-book) ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ' ΔΕΣΜΗΣ. ΕΧΩ ΒΡΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (μπλε/κόκκινη ιστορία - συγγράμματα κοινά με της Γ' Δέσμης, για όσους τα θυμούνται, με έμφαση σε Μικρασιατικό κι Εξωτ. Πολιτική) αλλά η Κοινωνιολογία του Φίλια δυστυχώς δεν είναι πουθενά διαθέσιμη... Με πήγες πάντως 30 έτη πίσω! Να 'σαι καλά. Συγχαρητήρια για το όμορφο αποτέλεσμα!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Για όσους ενδιαφέρονται υπάρχει διαθέσιμη η Πολιτική Οικονομία του Θόδωρου Λιανού και του Γεωργίου Χρήστου
  https://free-ebooks.gr/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF/3eO/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1

  Εξαιρετικό βιβλίο ακόμη και σήμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ευχαριστούμε πολύ μέσα από την καρδιά μας. Τα μαθηματικά που αγαπήσαμε μας δίνουν την δυνατότητα με την βοήθεια σας να θυμηθούμε τα περασμένα......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλησπέρα,θυμάμαι πως εκτός από τα βιβλία Μαθηματικών (3 τόμοι) της Α Δέσμης ως το 1992,υπήρχε και το βιβλίο των Μαθηματικών της Β και Δ Δέσμης που η Β το εξεταζόταν ενδοσχολικά ενώ η Δ εξεταζόταν πανελλαδικώς.
  Αναφέρομαι στα Μαθηματικά Ι(3 τόμοι) για την Α Δέσμη και Μαθηματικά ΙΙ για την Β και Δ Δέσμη.
  Από το 1992 αντικαταστάθηκαν τα βιβλία αυτά με δύο,τα οποία έχετε ήδη στην παρούσα σελίδα(και ευχαριστούμε για όλα τα βιβλία!)
  Μήπως θυμάστε αν αντικαταστάθηκε το αντίστοιχο βιβλίο των Μαθηματικών ΙΙ για Β Δέσμη και Δ Δέσμη, και αν ναι από ποιο;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Εξαιρετική δουλειά. Να ρωτήσω κάτι (νομίζω δεν τα είδα) ; Τα βιβλία γυμνασίου τέλους 80, αρχών 90 υπάρχουν πουθενά; Ευχαριστώ , καλή συνέχεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και τον κόπο σας να ανεβάσετε όλα αυτά τα βιβλία σκαναρισμένα καθώς και όλα αυτά της γεωμετρίας και των παλιών φροντιστηριακών. Θυμίζουν εποχές που χρειαζόταν σκέψη για να λύσεις τις ασκήσεις και πολλή προπόνηση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Τα Αλγεβρικά Φροντιστηριακά Θέματα τελικά βρέθηκαν και μπόρεσα να τα κατεβάσω. Τουτο έγινε μετά την ημερίδα της ΕΜΕ για τον Μαθηματικό Νικόλαο Δ. Νικολάου. Ευχαριστώ θερμά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Γνωριζει κανεις αν υπαρχει τι βιβλιο των λυσεων της Α δεσμης?
  ευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Η πολιτική Οικονομία Δ Δέσμης έχει καταργηθεί το λινκ
  αλλά υπάρχει εδώ:
  http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/item.html?code=01-18893&tab=01

  download link
  http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/view.html?action=download&code=01-18893

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Η Πολιτική Οικονομία για τις Δέσμες μπορεί να βρεθεί και εδώ:

  https://www.scribd.com/document/166321916/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91-%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A3

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Τα μαθηματικά Γ' Γυμνασίου του Παπαμιχαήλ υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Υπάρχουν βιβλία μαθηματικών/αριθμητικής δημοτικού σχολείου τηε δεκαετίας του 1970?

  ΑπάντησηΔιαγραφή